Kurs for lærere i psykologi 1

mar

20

2019

1000

Oslo

Psykologi 1 er et fag med stor bredde og mange muligheter. Mengden begreper, teorier og modeller gjør det nødvendig å legge til rette for variert undervisning. Ulike vurderingsformer er viktig for å skape god forståelse i faget og forberede elevene for eksamen som nærmer seg.

20.03.2019 10:00:00 20.03.2019 10:00:00 Europe/Oslo Kurs for lærere i psykologi 1 Psykologi 1 er et fag med stor bredde og mange muligheter. Mengden begreper, teorier og modeller gjør det nødvendig å legge til rette for variert undervisning. Ulike vurderingsformer er viktig for å skape god forståelse i faget og forberede elevene for eksamen som nærmer seg. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Velkommen til en praksisnær kursdag for lærere i Psykologi 1, vgs. Her vil deltakerne selv få være med å vurdere en autentisk eksamenssituasjon. Kurset er hovedsakelig rettet mot lærere som underviser i psykologi 1, men innholdet vil også være nyttig for de som underviser i psykologi 2.

Fra programmet:  

Del 1: Varierte undervisningsformer

  • Bruk av ulike metoder for å øke engasjementet i timen
  • Forskjellige typer spill og oppgaver som kan bidra som repetisjon
  • Eksempler på hvordan omvendt undervisning kan benyttes til nivåtilpasset undervisning

Del 2: Gjennomføring og vurdering av muntlig eksamen

  • Hvordan kan vi lage gode oppgaver på bakgrunn av hovedområdene og kompetansemålene
  • Analyse av videoopptak fra muntlig eksamen. Vi diskuterer vurdering, og hvilken rolle eksaminator og sensor har for å skape trygghet i eksamenssituasjonen.

Deltakerne bør ta med egen pc til kursdagen.

Vi gjør oppmerksom på at dette kurset også ble gjennomført høsten 2018.

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakerne vil bli fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Om kursholder:

Wilhelm Egeland har mastergrad i idrett og er avdelingsleder ved Roald Amundsen vgs. Han har undervist i psykologi siden 2006 og har holdt flere kurs for lærere innen læringsstrategier og variert undervisning.

Wilhelm Egeland

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Kurs for lærere i psykologi 1

20. mars 2019
kl. 10.00 - 15.30
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

750,- (medlem)
1 800,- (ikke-medlem)
500,- (student)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Faglig ansvarlig

Ann Britt K. Berlin
E-post: ann.britt.berlin@udf.no
Telefon: 958 07 038