Kurs for historielærere

i videregående skole

apr

05

2019

1000

Bodø, Nordland

Målet med dette kurset er å gi deltakerne konkrete tips som man kan benytte med en gang, samt bidra til å skape en mer homogen vurderingspraksis blant historielærere i forbindelse med gjennomføring av muntlig eksamen. Fagfornyelsen og det nye læreplanforslaget i historie, knyttes også til kursinnholdet.

05.04.2019 10:00:00 05.04.2019 10:00:00 Europe/Oslo Kurs for historielærere Målet med dette kurset er å gi deltakerne konkrete tips som man kan benytte med en gang, samt bidra til å skape en mer homogen vurderingspraksis blant historielærere i forbindelse med gjennomføring av muntlig eksamen. Fagfornyelsen og det nye læreplanforslaget i historie, knyttes også til kursinnholdet. Tollbugata 5, 8006 BODØ

Velkommen til kurs for historielærere i videregående skole.

Fra programmet

Tema 1: Visuelle & kreative undervisningsopplegg:

  • Hovedfokus på visuelle og kreative undervisningsopplegg med konkrete tips.
  • Hvordan kan man benytte analoge spill i undervisningssammenheng?
  • Hvordan vil dette fungere med nytt kompetansebegrep og ny læreplan?
  • Hvordan kan vi løfte frem historisk empati med tanke på fagets nye kjerneelementer og utkast til nye kompetansemål?

Tema 2: Vurderingspraksis muntlig eksamen:

  • Hovedfokus i denne delen er eksamensvurdering. En gjennomgående utfordring i historiefaget er å få til en mest mulig lik vurderingspraksis uavhengig av skoletilhørighet.
  • Hva kan kjennetegne gode eksamensspørsmål ut fra kompetansemålene?
  • Analysere videopptak av elever i eksamenssituasjon og diskutere eksaminator/ sensorrolle og vurdering
  • Tips og råd om eksamensforberedelse

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Om kursholderne

Glenn Thore Helgø: Lektor og underviser i historie, samfunnsfag, psykologi og idrett. Han har tidligere holdt flere kurs for Utdanningsforbundet i programfaget psykologi.

Morten A. Iversen: Lektor og underviser i samfunnsfag, historie og politikk og menneskerettigheter Han er lærebokforfatter i samfunnsfag og var bidragsyter til antologien «Folkemordenes svarte bok». Han har også tidligere vært foredragsholder på fagkurs for Utdanningsforbundet.

Både Morten og Glenn Thore er ansatt på Frogn videregående skole.

Glenn Thore Helgø

Lektor i historie og samfunnsfag

Morten A. Iversen

lektor i samfunnsfag, historie og politikk og menneskerettigheter

Kart og adresse

Scandic Havet Bodø
Tollbugata 5
8006 BODØ

Kurs for historielærere

05. april 2019
kl. 10.00 - 15.00
Scandic Havet Bodø
Tollbugata 5
8006 BODØ

Pris

750,- (medlem)
1 800,- (ikke-medlem)
500,- (student)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Faglig ansvarlig

Ann Britt K. Berlin
E-post: ann.britt.berlin@udf.no
Telefon: 958 07 038