FULLTEGNET. Kurs for lærere i kunst og håndverk

Faglig progresjon, vurdering koblet til fagfornyelsen

apr

26

2019

1000

Trondheim, Trøndelag

I 2020 innføres ny læreplan i faget kunst og håndverk. På dette kurset får du en oppdatering om fornyelsen av faget kunst og håndverk, verktøy til egen vurderingspraksis og eksempler på undervisningsopplegg.

26.04.2019 10:00:00 26.04.2019 10:00:00 Europe/Oslo FULLTEGNET. Kurs for lærere i kunst og håndverk I 2020 innføres ny læreplan i faget kunst og håndverk. På dette kurset får du en oppdatering om fornyelsen av faget kunst og håndverk, verktøy til egen vurderingspraksis og eksempler på undervisningsopplegg. Kongens gate 26, 7011 TRONDHEIM

I faget kunst og håndverk kan det være vanskelig for elevene å få øye på hva de kan ta med seg videre fra et verksted til det neste. Hvordan kan de fire kjerneelementene være til støtte her? Gjennom kursdagen blir du introdusert til ulike modeller du kan ta i bruk for å analysere egen vurderingspraksis og skape sammenhenger mellom verksteder for elevene.

Med utgangspunkt i oppgavetekster fra lærere i faget drøfter vi hvordan gode kjennetegn kan formuleres for å tydeliggjøre hva elevene skal strekke seg etter i arbeid med faget.

Fra programmet:

  • Presentasjon av modeller for å analysere og utvikle egen vurderingspraksis.
  • Hvordan skape sammenhenger og progresjon mellom verksteder?
  • Hvordan utvikle fagrelevante kjennetegn på måloppnåelse?
  • Eksempler på undervisningsopplegg innen arkitektur, visuell kommunikasjon, kunst og design.
  • Oppdatering på fagfornyelsen og ny læreplan - diskusjon i grupper . 

Denne kursdagen ble også gjennomført høsten 2018. De faglige eksemplene vil være mye av de samme som sist, men oppdatert mot læreplanutkastet som ligger på høring våren 2019.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Kursholder

Eva Lutnæs er tilknyttet forskergruppa Design Literacy ved OsloMet og lektor ved Ener ungdomsskole der hun underviser i kunst og håndverk og arbeidslivsfag. Hun er også med i læreplangruppen for faget kunst og håndverk.

Eva Lutnæs

Ener ungdomsskole

Kart og adresse

Quality Hotel Augustin
Kongens gate 26
7011 TRONDHEIM

Kurs for lærere i kunst og håndverk

26. april 2019
kl. 10.00 - 15.30
Quality Hotel Augustin
Kongens gate 26
7011 TRONDHEIM

Pris

750,- (medlem)
1 800,- (ikke-medlem)
500,- (student)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Faglig ansvarlig

Ann Britt K. Berlin
E-post: ann.britt.berlin@udf.no
Telefon: 958 07 038