God klasseledelse - fra teori til praksis

nov

21

2019

1000

Oslo

Kurset gir deg praktiske verktøy som hjelper deg, slik du er, til å bli en enda mer trygg og effektiv lærer. Du blir enda bedre kjent med deg selv som lærer, og skaper da trygge lærer-elev relasjoner.

21.11.2019 10:00:00 21.11.2019 10:00:00 Europe/Oslo God klasseledelse - fra teori til praksis Kurset gir deg praktiske verktøy som hjelper deg, slik du er, til å bli en enda mer trygg og effektiv lærer. Du blir enda bedre kjent med deg selv som lærer, og skaper da trygge lærer-elev relasjoner. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Målgruppe: Lærere og skoleledere 

Kurset starter med innføring i klasseledelse med Cialdinis prinsipper, Askeladdpedagogikken og kunnskap om det raske og det langsomme tankesystemet. Du som deltager får kjennskap til hvordan denne kunnskapen kan støtte deg i en travel skolehverdag.  

Verktøy
Kurset gir så praktisk innsikt i personlighetsverktøy til bruk i klasserommet for å styrke relasjonen mellom lærer og elev. Disse verktøyene viser hvilke grunnleggende drivkrefter som melder seg i oss når situasjonen i møte med elevene stresser oss, og hvordan vi kan komme oss raskt ut av stresset. Verktøyene er enkelt å bruke i skolehverdagen. De gjør det lettere å ivareta relasjonen til elevene, samtidig som lærerens energi ikke lekker unødvendig.

Praksis
Deltagerne vil få mulighet til å bruke verktøyene selv i løpet av kurset. De får også med seg eksempler på hvordan kunnskapen kan benyttes av læreren selv i møte med eleven i og utenfor klasserommet, samt i møte med kollegaer og foreldre.

Om kursholderne:
Kristin Aase og Bente Vetland har skrevet boka Kjenn deg selv som lærer, utgitt på Gyldendal i 2018. Bente Vetland har jobbet i 30 år i videregående skole. Hun har deltatt i læreplanarbeid i 1994 og 2006, samt skrevet lærebøker for programområdet Helse- og oppvekst for Gyldendal forlag. Vetland har også utviklet elevoppfølgingsverktøyet Systematisk elevutvikling og har holdt kurs i Norge og Danmark. Vetland jobber i dag på Kristiansand Katedralskole Gimle og underviser både på studiespesialiserende programområde og på VG2 Barne- og ungdom. Kristin Aase er statsviter, og har bakgrunn fra ulike lederposisjoner i kommersielle virksomheter, politikken, ideelle organisasjoner og det offentlige. Hun har i 7 år hatt sitt eget selskap der hun tilbyr leder- og teamutvikling, foredrag og kurs. Aase har videreutdanning i coaching og teamutvikling, der et av hennes spesialfelt er bruk av ulike personlighetsverktøy.

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

God klasseledelse - fra teori til praksis

21. november 2019
kl. 10.00 - 16.00
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

750,- (Medlem)
1 800,- (Ikke-medlem)
500,- (Student/pensjonist)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076