Fagfornyelsen - konsekvenser for matematikkundervisningen

okt

16

2019

1000

Oslo

Dybdelæring og økt fokus på utvikling av forståelse i matematikk er sentrale punkter i fagfornyelsen. Det kommer en tydelig presisering av arbeidsmåter, metoder og tenkemåter i matematikk, uttrykt gjennom kjerneelementene i faget. Kurset vil være konsentrert om kjerneelementenes praktiske konsekvens i klasserommet.

Frist: 16.10.2019

Påmelding
16.10.2019 10:00:00 16.10.2019 10:00:00 Europe/Oslo Fagfornyelsen - konsekvenser for matematikkundervisningen Dybdelæring og økt fokus på utvikling av forståelse i matematikk er sentrale punkter i fagfornyelsen. Det kommer en tydelig presisering av arbeidsmåter, metoder og tenkemåter i matematikk, uttrykt gjennom kjerneelementene i faget. Kurset vil være konsentrert om kjerneelementenes praktiske konsekvens i klasserommet. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Dybdelæring og økt fokus på utvikling av forståelse i matematikk er sentrale punkter i fagfornyelsen. Det kommer en tydelig presisering av arbeidsmåter, metoder og tenkemåter i matematikk, uttrykt gjennom kjerneelementene i faget. Kurset vil være konsentrert om kjerneelementenes praktiske konsekvens i klasserommet.

Mer informasjon kommer.

Kursholder er Mona Røsseland.

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Fagfornyelsen - konsekvenser for matematikkundervisningen

16. oktober 2019
kl. 10.00 - 16.00
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

750,- (Medlem)
1 800,- (Ikke-medlem)
500,- (Steudent/pensjonist)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076