Fagfornyelsen - engelsk

Workshop for engelsklærere i videregående skole

mar

11

2019

1000

Oslo

Hold deg oppdatert på fagfornyelsen og meld deg på dette kurset for engelsklærere. Det blir en praktisk pedagogisk kursdag hvor det tas utgangspunkt i fagfornyelsen i engelskfaget for VG1 og forslaget til nye kompetansemål. Vi ser også på tverrfaglige temaer, som demokrati og medborgerskap, samt digitale ferdigheter.

11.03.2019 10:00:00 11.03.2019 10:00:00 Europe/Oslo Fagfornyelsen - engelsk Hold deg oppdatert på fagfornyelsen og meld deg på dette kurset for engelsklærere. Det blir en praktisk pedagogisk kursdag hvor det tas utgangspunkt i fagfornyelsen i engelskfaget for VG1 og forslaget til nye kompetansemål. Vi ser også på tverrfaglige temaer, som demokrati og medborgerskap, samt digitale ferdigheter. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Vi ser på følgende kompetansemål i engelsk etter VG1:

 • produsere ulike teksttyper i samhandling med andre
 • finne fram til og gjøre rede for internasjonale utdanningstilbud og arbeidsmuligheter
 • reflektere rundt globale utfordringer
 • reflektere rundt bruk av digitaleressurser og medier i utvikling av eget språk
 • samhandle gjennom bruk av digitale verktøy i uformelle og formelle sammenhenger
 • sammenligne og vurdere ulike engelskspråklige kilder med tanke på innhold, synsvinkel og avsender til bruk i egenproduserte tekster
 • analysere et utvalg tekster om kulturmøter og globale forhold og reflektere rundt sin rolle som medborger i det globale samfunnet (YF)
 • analysere noen engelskspråklige mediers rolle i det globale samfunnet, og vurdere forskjellen mellom disse utfra et kildebevisst perspektiv (SF)

Topics we cover during the workshop:

 • A brief introduction to the new curriculum
 • Using blogging as a tool to work on writing skills and as a means to connect.
 • Padlet as a way to collaborate and get feedback, another alternative is Talkwall
 • Office 365 alternatively Google drive to write and share documents, see examples in the book
 • Itslearning, peer review and the use of competency-based learning using standards and rubrics. Examples of how to assess the blogs.
 • Using video to assess students' assignments.
 • Rethinking digital citizenship; can you create value in the world? Project for students.
 • Preparing your students for future employment, and what to know when you want to study abroad.

Kursdeltakere må ha med egen PC

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakerne vil bli fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Kursholder

Ann S. Michaelsen er lærer og skoleleder på Sandvika vgs. Har arrangert IKT-konferanse ”Del og Bruk” på egen skole i 8 år. Har gitt ut boken Det digitale klasserommet, og har skrevet et kapittel i boken Digital læring i skole og lærerutdanning. Deler undervisningsopplegg på bloggen «Connected Teaching and Learning».

Ann S. Michaelsen

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Fagfornyelsen - engelsk

11. mars 2019
kl. 10.00 - 15.30
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

750,- (medlem)
1 800,- (ikke-medlem)
500,- (student)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Faglig ansvarlig

Ann Britt K. Berlin
E-post: ann.britt.berlin@udf.no
Telefon: 958 07 038