AVLYST: Seminar om arbeidslivsfag

apr

10

2019

1000

Oslo

Kurset er utsatt til høsten. Følg med på kurssiden vår for ny dato.

10.04.2019 10:00:00 10.04.2019 10:00:00 Europe/Oslo AVLYST: Seminar om arbeidslivsfag Kurset er utsatt til høsten. Følg med på kurssiden vår for ny dato. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Målgruppe: Lærere som underviser i faget, skoler og lærere som er interessert i å starte opp, og andre interesserte

Seminaret er gratis!

Arbeidslivsfag er et tilvalgsfag som nettopp kan gjøre ungdomsskolen mer relevant og praktisk for elever som har behov for det. Over 20 000 elever får pr i dag opplæring i faget, men det burde vært adskillig flere som fikk dette tilbudet. Erfaring viser at arbeidslivsfag kan ruste elevene for en bedre overgang til videregående opplæring, særlig på yrkesfag.

På dette seminaret har vi som mål å gjøre faget mer kjent, formidle kunnskap om fagets plass i fagfornyelsen og den nye læreplanen som er under utarbeidelse, men ikke minst dele erfaringer og konkrete ideer til hvordan flere skoler kan komme i gang. Innholdet er aktuelt både for erfarne lærere og skoler som er i startgropa. På seminaret møter du blant annet Arne Olav Walbye, som underviser i faget og som er medlem av læreplangruppa, flere foredragsholdere vil bli publisert etter hvert. Følg med på våre nettsider!

Fra programmet:

  • Presentasjon av læreplanforslaget i fagfornyelsen: Hva er faget arbeidslivsfag, hva er det ikke?
  • Progresjon i læreplanen fra forsøket, behov avdekket i forskning, med mere.
  • Fagets relevans for verdien av å skape, for tilhørigheten skole – samfunn og for veien inn i videregående skole
  • Om verdigrunnlaget for faget og sammenhengen med blant annet dybdelæring
  • Hvordan opplever elevene faget selv?
  • Gode tips og suksesshistorier: Presentasjon av hvordan faget kan legges opp og organiseres samt eksempler på oppgaver og opplegg
  • Vurdering i faget: Underveis og sluttvurdering og eksamen

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

AVLYST! Seminar om arbeidslivsfag

10. april 2019
kl. 10.00 - 16.00
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Faglig ansvarlig

Ann Britt K. Berlin
E-post: ann.britt.berlin@udf.no
Telefon: 958 07 038