En romekspedisjon. Lek og lær med verdensrommet

Kurs for ansatte i barnehagen

jun

04

2019

1000

Oslo

Verdensrommet engasjerer og inspirerer barn og voksne i alle aldre. I dette kurset deltar barnehageansatte i en spennende og utforskende reise i vårt eget univers. Kurset tar utgangspunkt i rammeplanmålene og legger til rette for å berike barnas initiativ, undring, nysgjerrighet, kreativitet, læringslyst og tiltro til egne evner.

04.06.2019 10:00:00 04.06.2019 10:00:00 Europe/Oslo En romekspedisjon. Lek og lær med verdensrommet Verdensrommet engasjerer og inspirerer barn og voksne i alle aldre. I dette kurset deltar barnehageansatte i en spennende og utforskende reise i vårt eget univers. Kurset tar utgangspunkt i rammeplanmålene og legger til rette for å berike barnas initiativ, undring, nysgjerrighet, kreativitet, læringslyst og tiltro til egne evner. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Målgruppe: Ansatte i barnehagen
Antall: Kun 30 plasser.

Kurset er gratis.
Kurset arrangeres i samarbeid med NAROM og Nordic Esero.

Gjennom kurset vil deltakerne få kunnskap om relevante tema og forslag til hvordan man kan la barna selv kan styre et prosjektarbeid i barnehagen gjennom lek og undring.
Se en oversikt over forslag til tema her: https://www.esero.no/ressurser/barnehage/

Læringsutbytte:
Kurset skal gi barnehageansatte erfaringer og kunnskap som gjør dem i stand til å legge til rette for et prosjektarbeid om verdensrommet som involverer lek og læring og som ivaretar barnas medvirkning.

Kursdeltakerne vil få:

  • Kunnskap om, og forståelse for relevante emner på en inspirerende og lettfattelig måte.
  • Forslag til oppstart av prosjektarbeid for barna.
  • Forslag til en rekke inspirerende aktiviteter som kan inngå i prosjektet og som dekker mange fagområder i rammeplanen.
  • Forslag til øvelser og samtaler som kan åpne for dialog, refleksjon og egen tenkning hos barna.
  • Erfare hvordan spontane situasjoner kan brukes til læring om verdensrommet.

Faglig innhold:

  • Introduksjon til tilgjengelige aktiviteter og læringsressurser om verdensrommet.
  • Faginnhold inkluderer bl.a. raketter, romskip, solsystem, stjerner, planeter, måner, astronauter og andre romvesener.
  • Presentasjon av faginnhold og teoriLær å leke med utfordrende faginnhold
  • Bruk av Teddynaut i barnehagen, https://www.narom.no/spor-teddynauten/

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

En romekspedisjon. Lek og lær med verdensrommet

04. juni 2019
kl. 10.00 - 16.00
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Bent Myhre
E-post: post@esero.no
Telefon: 90854537

Laila Dragvik
E-post: post@esero.no
Telefon: 40048303