FULLTEGNET! Barn utsatt for seksuelle overgrep og vold

okt

03

2019

1000

Bergen, Vestland

KURSET ER FULLTEGNET! Målet med kurset er å gi deltakerne innsikt og forståelse for de utsatte barnas situasjon. Hva er det som bidrar til fortielse av traumatiserende barndomsopplevelser? Hvordan kan vi motvirke hemmeligholdelse? Hvordan møte krenkede barn og deres foresatte?

03.10.2019 10:00:00 03.10.2019 10:00:00 Europe/Oslo FULLTEGNET! Barn utsatt for seksuelle overgrep og vold KURSET ER FULLTEGNET! Målet med kurset er å gi deltakerne innsikt og forståelse for de utsatte barnas situasjon. Hva er det som bidrar til fortielse av traumatiserende barndomsopplevelser? Hvordan kan vi motvirke hemmeligholdelse? Hvordan møte krenkede barn og deres foresatte? C. Sundtsgate 9, 5004 BERGEN

Bindende påmeldingsfrist: 5. september. Kurset er fulltegnet. 

Målgruppe: Styrere, pedagogiske ledere, barnehagelærere, skoleledere, lærere, helsesykepleiere og ansatte i PP-tjenesten.

Målet med kurset er å gi deltakerne innsikt og forståelse for de utsatte barnas situasjon. Hva er det som bidrar til fortielse av traumatiserende barndomsopplevelser? Hvordan vi kan motvirke hemmeligholdelse? Hvordan møte krenkede barn og deres foresatte? Du skal ikke bære sorgen alene. Om barn som lever med voldseksuelle overgrep og andre krenkelser

Tusenvis av barn i Norge lever med mørke hemmeligheter knyttet til vold seksuelle overgrep eller andre krenkelser. og krenkelser. De går til skole og barnehage hver dag og prøver å gjøre det beste ut av sin livssituasjon mens de innvendig lengter etter at krenkelsene skal opphøre og at de og deres foreldre skal få nødvendig hjelp. Når barnets foresatte av ulike grunner ikke greier å gi nødvendig støtte og omsorg må andre som møter barnet oppdage, beskytte og hjelpe.

Sentrale temaer • Kortsiktige og langsiktige konsekvenser av vold og andre krenkelser. • Hva utsatte barn og unge trenger av oss som hjelpere. • Samtaler utsatte barn og unge • Hjelperens forberedthet • Hva kan jeg som lærer gjøre?

Foredragsholder
Øivind Aschjem er utdannet sykepleier og familierådgiver og har i snart 40 år møtt barn, ungdom og voksne som har levd med harde påkjenninger. Øivind Aschjem er i dag pensjonist, men bruker fortsatt mye tid på og gi videre av de erfaringene han har tilegnet seg gjennom disse årene.

 Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

 

Kart og adresse

Clarion Hotel Admiral Bergen
C. Sundtsgate 9
5004 BERGEN

FULLTEGNET! Barn utsatt for seksuelle overgrep og vold

03. oktober 2019
kl. 10.00 - 15.00
Clarion Hotel Admiral Bergen
C. Sundtsgate 9
5004 BERGEN

Pris

750,- (Medlem)
1 800,- (Ikke-medlem)
500,- (Student/pensjonist)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076