Relasjonskompetanse i barnehagen

Det er fortsatt mulig å melde seg på. Send e-post til kurs@udf.no

mar

22

2018

1000

Oslo

I barnehagen må vi ha evne til å se det enkelte barnet, imøtekomme behov og bidra til mestringsopplevelser. Dette kurset handler om hvordan vi kan trene oss på å bli enda bedre i møte med andre, utvikle vårt mot, vår kreativitet og våre relasjoner til de vi er avhengige av for å lykkes.

22.03.2018 10:00:00 22.03.2018 10:00:00 Europe/Oslo Relasjonskompetanse i barnehagen I barnehagen må vi ha evne til å se det enkelte barnet, imøtekomme behov og bidra til mestringsopplevelser. Dette kurset handler om hvordan vi kan trene oss på å bli enda bedre i møte med andre, utvikle vårt mot, vår kreativitet og våre relasjoner til de vi er avhengige av for å lykkes. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Målgruppe: Styrere, pedagogiske ledere og barnehagelærere.
Bindende påmeldingsfrist: 22. februar

I barnehagen må vi ha evne til å se det enkelte barnet, imøtekomme behov og bidra til mestringsopplevelser. Vi skal gjøre hverandre gode og bidra til et utviklende og positivt fellesskap. Vi skal bidra til at foreldre opplever stolthet og trygghet for at deres barn går i nettopp denne barnehagen. For å lykkes med arbeidet i barnehagen må vi reflektere over oss selv, forstå hvordan vi virker på andre og tolker andre. Relasjonene vi etablerer oss voksne imellom og til barna og foreldrene deres, danner grunnlag for alt pedagogisk arbeid i barnehagen. Hvem vi er betyr noe for dem vi er i kontakt med – hver eneste dag. En godt utviklet relasjonskompetanse hjelper oss langt på vei.

Dette kurset handler om hvordan vi kan trene oss på å bli enda bedre i møte med andre, utvikle vårt mot, vår kreativitet og våre relasjoner til de vi er avhengige av for å lykkes. Du får også gode tips til hvordan du kan jobbe frem en bevisst positiv og utviklende kultur i egen barnehage.
• Hva er Relasjonskompetanse?
• Relasjoners eksistensielle verdi
• Tillit og emosjonell modenhet
• Dialogferdigheter i barnehagen
• En relasjonsfremmende tilbakemeldingskultur
• Å være en prestasjonshjelper for andre

Kursholder
Elin Gullesen Bratt engasjert foredragsholder og prosessveileder som høster svært gode tilbakemeldinger. Elin er utdannet  pedagog med etterutdanning og videreutdanning i ledelse, profesjonskunnskap, coaching og NLP Elin er medforfatter i PedLex: Relasjonskompetanse i barnehagen. Hun har vært partner i Jan Spurkelands fagnettverk, Relasjonsledelse Norge siden 2009.

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Kursholder

Elin Gullesen Bratt

Kart og adresse

Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Relasjonskompetanse i barnehagen

22. mars 2018
kl. 10.00 - 16.00
Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

750,- (Medlem)
1 800,- (Ikke-medlem)
500,- (Student/pensjonist)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076