Relasjonelle perspektiv på læringsledelse

- er det lettere sagt enn gjort?

mai

29

2018

10:00

Oslo

Både forskere og lærere mener at relasjoner er viktige i skolen. Men hva om kjemien ikke stemmer? Målet for kurset er at deltakerne skal kunne oppdage handlingspotensialet og fortolkningsrommet som ligger innbakt i konkrete hendelser og læringssituasjoner.

Frist: 04.05.2018

Påmelding
29.05.2018 10:00:00 29.05.2018 16:00:00 Europe/Oslo Relasjonelle perspektiv på læringsledelse Både forskere og lærere mener at relasjoner er viktige i skolen. Men hva om kjemien ikke stemmer? Målet for kurset er at deltakerne skal kunne oppdage handlingspotensialet og fortolkningsrommet som ligger innbakt i konkrete hendelser og læringssituasjoner. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Bindende påmeldingsfrist: 4 mai
Målgruppe: Skoleledere og lærere

Både forskere og lærere mener at relasjoner er viktige i skolen. Men hva om kjemien ikke stemmer? Det er grenser for hvor tolerant jeg er, og hva gjør jeg da? Skulle du ønske at du hadde bedre grep om det relasjonelle arbeidet i klasserommet? Og hva med relasjonene til kolleger og ledelse, har ikke de også betydning for hvordan elevenes læringsvilkår blir? Er du nysgjerrig på hvordan fine ord kan bli til handling?

Relasjonelt perspektiv på læring og samspillet i klassen er så mye mer enn sosiale relasjoner. Relasjonsbasert læringsledelse er også en videre tilnærming til det vi vanligvis forstår med klasseledelse. Relasjoner er tett forbundet med elevenes hovedvirksomhet, læringen, og den tar også farge av lærernes relasjoner til andre aktører i skolesamfunnet. Kurset har et økologisk perspektiv og betrakter det typiske ved hele skolens læringsmiljø i sammenheng med det som foregår i det enkelte klasserom.

Målet for kurset er at deltakerne skal kunne oppdage handlingspotensialet og fortolkningsrommet som ligger innbakt i konkrete hendelser og læringssituasjoner. Gjennom analyseøvelser vil taus praksiskunnskap kunne løftes ut i et åpent landskap og dermed bli mulig å dele med andre. Tolkningsrommet blir også utvidet når forståelsen av handlinger og hendelser belyses ut fra relasjonelle perspektiv.

Innhold/form
Kurset har forskningsmateriale fra tre ulike forskningsprosjekter  som basis. Det vil bli hentet fram eksempler og caser til drøfting og analyse underveis.
Kurset vil introdusere deg for begreper som gode nok relasjoner (Winnicot: Good enough relations), forståelsesrammer, forvaltning av makt i asymmetriske relasjoner, kritiske hendelser (Tripp: critical incidents), og profesjonell dømmekraft. Du vil bli kjent med hvordan en kan forstå og analysere situasjoner, atferdsuttrykk, hendelser og handlingsvalg blant annet ved introduksjon av kritiske hendelsers metode (Tripp: Critical incidents in teaching). Du vil få innsyn i hvordan metoden kan gi redskaper til å forstå og fortolke situasjoner (incidents), og også innblikk i anvendelsesområdet for metoden.


Om kursholder
Kari Berg er 1.amanuensis i pedagogikk ved Institutt for Lærerutdanning ved NTNU. Hun har lang fartstid som lærerutdanner, og har også utdannet barnevernspedagoger og førskolelærere. Hun er en erfaren foredragsholder og har vært engasjert både av UH-systemet, skoler og kommuner opp gjennom årene. Hennes forskningsinteresser har beveget seg fra ungdomsforskning, institusjonelle oppvekstvilkår (skole, barnehage, barnevern), til lærerprofesjon, inkludering og tilpasset opplæring. Hun har publisert en rekke artikler og bokkapitler.

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Kart og adresse

Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Relasjonelle perspektiv på læringsledelse- er det lettere sagt enn gjort?

29. mai 2018
kl. 10.00 - 16.00
Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

750,- (Medlem)
1 800,- (Ikke-medlem)
500,- (Student/pensjonist)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 24142080

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076