Rasisme i skolen

Hvordan skal vi ta tak i dette som lærere?

nov

16

2018

1000

Oslo

Velkommen til spennende seminar med bl.a. Magne Raundalen, Sunil Loona, Åse Røthing, Guro Sibeko og Vivan Brattsli Sørensen. Seminaret er et samarbeid mellom Antirasistisk senter, Pedagogstudentene og Utdanningsforbundet.

Frist: 26.10.2018

Påmelding
16.11.2018 10:00:00 16.11.2018 10:00:00 Europe/Oslo Rasisme i skolen Velkommen til spennende seminar med bl.a. Magne Raundalen, Sunil Loona, Åse Røthing, Guro Sibeko og Vivan Brattsli Sørensen. Seminaret er et samarbeid mellom Antirasistisk senter, Pedagogstudentene og Utdanningsforbundet. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Nye undersøkelser viser at  svært mange barn og unge med minoritetsbakgrunn i Norge utsettes for rasisme. Dette kan gi seg utslag i sosial utestengelse, vold og mobbing fra medelever, men også nedvurdering og lave forventninger fra lærere. Hva slags konsekvenser både faglig og emosjonelt får dette for dem som rammes?

Mange lærere er usikre på hvordan de skal behandle temaet. Rasisme er også et skjult problem for mange lærere uten minoritetsbakgrunn. Samtidig er skolen den arenaen flest ungdommer rapporterer at de opplever å bli utsatt for rasisme i.

Dette seminaret vil sette fokus på omfanget av rasisme i skolen samt hva det er. Vi vil også se på hvordan vi arbeider med rasisme i skolen.

 Foreløpig program:

  • Åpning v/ Ann Mari Milo Lorentzen, sentralstyremedlem og leder av Utdanningsforbundets likestillings- og diskrimineringsutvalg  
  • Hva er rasisme? Psykiske mekanismer bak fordommer, stereotypier og hat v/ Sunil Loona, psykolog, styremedlem ved Antirasistisk senter
  • Hvordan snakke om rasisme i klassen og på lærer-rommet?  v/ Magne Raundalen
  • Hva slags redskap har lærere for å takle dette? – Presentasjon av nettstedet aldrimer22juli.no v/Vivian Brattsti Sørensen, Antirasistisk senter
  • Rasisme som tema i skolen: Endringer i læreplaner, lærebøker og perspektiver på undervisning v/ Åse Røthing, professor, Oslo Met
  • Hvordan jobbe praktisk med rasisme i skolen v/Guro Sibeko, lærer og forfatter

Dagseminaret er et samarbeid mellom Utdanningsforbundet, Pedagogstudentene og Antirasistisk senter.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Kart og adresse

Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Rasisme i skolen

16. november 2018
kl. 10.00 - 16.00
Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

750,- (Kursavgift)
250,- (Medlem av Pedagogstudentene)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076