AVLYST! Profesjonell praksis - juridisk skjønn

Muligheter og dilemmaer i skoleledelse

apr

25

2018

1000

Oslo

Kurset er avlyst.

Frist: 04.04.2018

25.04.2018 10:00:00 25.04.2018 10:00:00 Europe/Oslo AVLYST! Profesjonell praksis - juridisk skjønn Kurset er avlyst. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Målgruppe: Skoleledere, skoleeiere

Kursdeltakerne inviteres gjennom kurset til kollektiv refleksjon om mulighetene og dilemmaene i en skoleleders hverdag. Kurset vil bidra til at deltakerne opplever å få verktøy til å analysere egen praksis og finne mulighetsrom og strukturer for å møte komplekse situasjoner på en juridisk og profesjonell måte. Kurslederne deler en samling dagbokfortellinger som vil kunne fungere som støtte i arbeidet og utfordringene skoleledere står oppe i til daglig.

Kurset gjennomføres som forelesning, case-fortellinger, plenumsdiskusjoner samt gruppevis utprøving av problemløsning i praksis.

Kurset vil handle om:

  • Hva betyr begrepet rettspraksis i skolen?
  • Hvordan opptrer rektor som rettsanvender?
  • På hvilken måte kan en kombinasjon av profesjonell og juridisk praksis forebygge      klagesaker?
  • Hvordan kan juridisk metode anvendes som verktøy for pedagogisk ledelse og skjønn? 
  • Hvordan kan formelle (enkelt)vedtak forstås som verktøy for pedagogisk lederpraksis?

Om kursholderne
Jeffrey B. Hall er postdoktor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Han fullførte doktorgraden i pedagogikk i 2016 på en avhandling om nasjonalt tilsyn, og underviser på masterprogrammet i utdanningsledelse og ved Rektorutdanningen. Hans forskningsinteresser er innenfor styring og ledelse av skolen, særlig knyttet til rettslige problemstillinger, profesjonelle normer hos skoleledere og tilsyn. Hall har 17 års erfaring som lærer, rådgiver og mellomleder i ungdomsskolen. Han har publisert en rekke forskingsartikler, bokkapitler og en bok om juridiske problemstillinger og nasjonalt tilsyn.

Ann Elisabeth Gunnulfsen er stipendiat ved Institutt for Lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Hun underviser på masterprogrammet i utdanningsledelse og arbeider med skoleutvikling, organisasjon og ledelse. Hennes forskningsfokus er rettet mot ledelse og styring av skolen. Gunnulfsen har mer enn 25 års erfaring som lærer, undervisningsinspektør og rektor, samt at hun har arbeidet som prosjektleder for interkommunal skoleutvikling knyttet til implementering av Kunnskapsløftet, lokalt læreplanarbeid, vurdering og læringsstrategier. Gunnulfsen har utgitt 3 bøker og publisert vitenskapelige artikler innenfor feltet utdanning og ledelse.  

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

 

Kart og adresse

Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

AVLYST! Profesjonell praksis - juridisk skjønn - Muligheter og dilemmaer i skoleledelse

25. april 2018
kl. 10.00 - 16.00
Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

750,- (Medlem)
1 800,- (Ikke-medlem)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076