Pedagogisk ledelse i barnehagen

okt

18

2018

1000

Oslo

Målet med kurset er å løfte frem forståelser for hvordan barnehagelærerprofesjonen kan tydeliggjøres internt i barnehagen.

18.10.2018 10:00:00 18.10.2018 10:00:00 Europe/Oslo Pedagogisk ledelse i barnehagen Målet med kurset er å løfte frem forståelser for hvordan barnehagelærerprofesjonen kan tydeliggjøres internt i barnehagen. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Pedagogisk leder har en sentral rolle i forståelsen av barnehagen som en lærende organisasjon. For å være en lærende organisasjon, der endring og utvikling er til barns beste, må hele personalgruppen delta i refleksjoner og kunne stille spørsmål til praksis.

Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, pekes det på sentrale aspekter knyttet til stillingen pedagogisk leder. Gjennom praksisfortellinger fra barnehagehverdagen gir kurset eksempler på hvordan barnehagelærerne kan komme i gang med å tydeliggjøre sine fagkunnskaper, sin profesjonsstemme der dette ikke allerede skjer. Kursholderne kaller dette for faglegging i hverdagen.

Det settes av god til spørsmål underveis og diskusjoner mellom kursdeltagerne.

• Pedagogisk ledelse i en lærende organisasjon
• Hvordan tydeliggjøre barnehagelærerprofesjon internt i barnehagen?
• Hvordan komme i gang med en kultur for kritiske refleksjoner?
• Faglegging, hva er det?
• Hva vektlegger barnekonvensjonen om barns lek

Om kursholderne
Pia Sundvall er utdannet barnehagelærer med master i barnehagepedagogikk. Hun har mange års erfaring fra barnehage som assistent, pedagogisk leder og fagleder. I dag arbeider hun direkte med kompetanseheving og veiledning til barnehagepersonell i en bydel i Oslo.

Tonje Skoglund er utdannet barnehagelærer med master i barnehagepedagogikk. Hun har mange års erfaring fra barnehage som pedagogisk leder og assisterende seksjonsleder. I dag arbeider hun som pedagogisk leder i en barnehage i en bydel i Oslo. Begge er bydelskoordinatorer for arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning tilknyttet OsloMet, og sammen har de skrevet boka «Pedagogisk ledelse i barnehagen».

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pedagogisk ledelse i barnehagen

18. oktober 2018
kl. 10.00 - 16.00
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

750,- (Medlem)
1 800,- (Ikke-medlem)
500,- (Student/pensjonist)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076