Ny læreplan i norskfaget

Kurs for norsklærere i videregående skole

nov

05

2018

0930

Oslo

Læreplanene i norsk skole gjennomgår nå en grunnleggende ansiktsløftning. De skal gjøres mer relevante for framtida og stoffmengden skal reduseres. Første milepæl er nådd og kjerneelementer i fag er vedtatt av Kunnskapsdepartementet.

05.11.2018 09:30:00 05.11.2018 09:30:00 Europe/Oslo Ny læreplan i norskfaget Læreplanene i norsk skole gjennomgår nå en grunnleggende ansiktsløftning. De skal gjøres mer relevante for framtida og stoffmengden skal reduseres. Første milepæl er nådd og kjerneelementer i fag er vedtatt av Kunnskapsdepartementet. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Nå er læreplangruppene i gang med å utarbeide kompetansemål i fagene. I den forbindelse inviterer Utdanningsforbundet til fagseminar for norsklærere i videregående skole.

Kjerneelementene i norskfaget har fått en blandet mottakelse og blant annet blitt kritisert for at den historiske dimensjonen i faget er tonet ned. Derfor stiller vi spørsmålet: Fanger de vedtatte kjerneelementene de viktigste elementene i norskfaget? Er det fagområder som ikke er godt nok ivaretatt? Og vil norskfaget fortsatt være et bredt kultur- og dannelsesfag etter fornyelsen? Vi legger opp til inspirerende fagforedrag, innspill fra ulike fagmiljøer, panelsamtaler og stort engasjement.

Velkommen til et viktig fagseminar, hold deg oppdatert og delta når nye læreplaner utvikles. Vi har invitert: Helene Uri, Rune Slagstad, Jonas Bakken, Inger Merete Hobbelstad, Øystein Vangsnes, Jorunn Øveland Nyhus, Thom Jambak med flere.

Fra programmet:

  • Innledning ved Thom Jambak, Utdanningsforbundet 
  • Foredrag ved Rune Slagstad om fagfornyelsen i et overordnet og langsiktig perspektiv
  • Prosessen og utvikling av ny læreplan for norskfaget, Jonas Bakken, sitter i læreplangruppa
  • Kommentarer ved norsklærere, lærerutdannere, forskere og journalister. Blant dem er Inger Merete Hobbelstad (kommentator Dagbladet), Øystein Vangsnes (professor i nordisk språkvitenskap UiT) og Jorunn Øveland Nyhus (lærer Hartvig Nissen vgs og redaktør Norsklæreren) 
    Vi spør: Fanger kjerneelementene og det som til nå er publisert av læreplanen, de viktigste elementene i norskfaget? Er de sentrale fagområdene godt nok ivaretatt? Hva blir viktig i det videre arbeidet med å utvikle ny læreplan i norsk, og hvilke spørsmål blir mest kontroversielle?   
  • Panelsamtaler
  • "Språk og makt, kvinner og menn?" Helene Uri

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakerne vil bli fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Ny læreplan i norskfaget

05. november 2018
kl. 09.30 - 15.15
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

750,- (medlem)
1 800,- (ikke-medlem)
500,- (Student)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Faglig ansvarlig

Ann Britt K. Berlin
E-post: ann.britt.berlin@udf.no
Telefon: 958 07 038