Mellom krav og støtte. Lederen som balansekunstner

Lærernes hus, Oslo

nov

08

2018

1000

Oslo

På kurset vil kursleder hjelpe deg til å bli en trygg og tydelig leder ved å bevisstgjøre deg på sammenhengen mellom det å stille krav og det å respektere den enkelte medarbeider.

08.11.2018 10:00:00 08.11.2018 10:00:00 Europe/Oslo Mellom krav og støtte. Lederen som balansekunstner På kurset vil kursleder hjelpe deg til å bli en trygg og tydelig leder ved å bevisstgjøre deg på sammenhengen mellom det å stille krav og det å respektere den enkelte medarbeider. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

…om å være en trygg og tydelig leder som våger å stille krav til arbeidstakernes jobbutførelse

Bindende påmeldingsfrist: 18. oktober
Maks antall deltakere: 24
Målgruppe: Ledere og tillitsvalgte

Når du som leder stiller krav til dine ansatte, hender det kanskje at du blir møtt med ulik form for motstand eller følelsesmessige uttrykk. Møtet med unge, påstålige verdensmestere” eller med drevne ansatte som hevder at ”sånn har vi alltid gjort det her” kan være utfordrene. Det kan også være utfordrende å være støttende og samtidig våge å stille konkrete krav til arbeidsutførelse i møte med ansatte som har språklige, kulturelle eller andre særskilte utfordringer.

På dette kurset vil kursleder hjelpe deg til å bli en trygg og tydelig leder ved å bevisstgjøre deg på sammenhengen mellom det å stille krav og det å respektere den enkelte medarbeider. For at kurset skal være mest mulig relevant vil kursholder ta utgangspunkt i deltagernes egne erfaringer. Dette kurset gjennomføres som forelesning, fasilitering (bistand og veiledning gjennom samtale) og plenumsdiskusjoner.

Fra programmet: • Hvordan skape en stemning som gjør at andre tør og vil snakke om det de ikke får så godt til? • Hvordan stille krav slik at sjansen for at medarbeideren går i «vranglås» blir minst? • Hvordan lykkes med å ta vare på ansatte om de synes det er tøft å høre ”sannheten”? • Hva hindrer meg i å være tydelig og stille krav? • Hvilke konsekvenser har det for meg, og mine ansatte om jeg ikke lykkes med å stille krav og å støtte mine ansatte i å oppnå det vi skal?  

Kursleder Kjell Ribert (www.ribert.no) er master i konfliktmegling, adjunkt med videreutdanning i spesialpedagogikk, sosiologi og antropologi, i tillegg til å være sertifisert focusing trainer fra The Focusing Institute. Han har solid fagkompetanse innen kommunikasjon, veiledning/coaching, konflikthåndtering og andre prosesser mellom mennesker. De siste 10 årene har han også hatt en rekke oppdrag hvor fokus spesielt er rettet mot veiledning av ansatte med kulturell og språklig minoritetsbakgrunn.

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Kjell Ribert

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Mellom krav og støtte - lederen som balansekunstner

08. november 2018
kl. 10.00 - 16.00
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

750,- (Medlem)
1 800,- (Ikke-medlem)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076