Matematikk vgs: Elevaktiviserende undervisningsmetoder

- vær i forkant av nye læreplaner

nov

07

2018

1000

Oslo

Nye læreplaner er under utarbeidelse, også i faget matematikk. Kjerneelementene for faget er vedtatt, dybdelæring er et sentralt element. For å oppnå dybdelæring, trengs variasjon i elevenes arbeidsmåter og differensierte undervisningsopplegg.

07.11.2018 10:00:00 07.11.2018 10:00:00 Europe/Oslo Matematikk vgs: Elevaktiviserende undervisningsmetoder Nye læreplaner er under utarbeidelse, også i faget matematikk. Kjerneelementene for faget er vedtatt, dybdelæring er et sentralt element. For å oppnå dybdelæring, trengs variasjon i elevenes arbeidsmåter og differensierte undervisningsopplegg. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Kursbeskrivelse

Matematikk er et fag mange elever synes er utfordrende, en del har også store «hull» i faget og har gitt litt opp allerede før de starter på vgs.  At elever lærer i ulikt tempo og  på ulike måter, har vi visst lenge. Hvordan vi kan tilrettelegge for dette, kan  derimot være en utfordring. Kursholder er Tone Bakken, her deler hun noen av sine beste undervisningstips med deltakerne. Dette er praksisnære, fagrelaterte metoder som kan anvendes direkte i din egen undervisning etter kursdagen.  

«For å få alle med i matematikktimene, må det legges opp til elevaktiviserende metoder! Gjennom samarbeid og muntlige aktiviteter lærer de seg å «snakke» matematikk, og de får lære matematikk i eget tempo» sier Tone.

Vær forberedt på ny læreplan i matematikk, og meld deg på kurset. Vi garanterer en kursdag med nyttige, praktiske eksempler hentet fra matematikk Vg1: 1T, 1P/1P -Y  

Fra programmet

  • Kort intro om kjerneelementer og nye læreplaner i faget matematikk
  • Elevaktiviserende metoder - hvorfor er det så bra for elevenes læring?
  • Elevaktiviserende metoder i praksis

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakere vil bli fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Kursholder

Tone Bakken er lektor i videregående skole med mange års erfaring. Hun underviser på Oslo Handelsgymnasium i matematikk, naturfag, biologi og kjemi. Hun har i tillegg tatt studier i spesialpedagogikk og utviklingsarbeid og har i mange år holdt kurs innen elevaktiviserende metodikk i realfagene, «Ny GIV» og «Regning som grunnleggende ferdighet». Tone er også lærebokforfatter i matematikk og nettveileder i matematikk og naturfag.

Tone Bakken

lektor

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Matematikk vgs: Elevaktiviserende undervisningsmetoder

07. november 2018
kl. 10.00 - 15.30
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

750,- (medlem)
1 800,- (ikke-medlem)
500,- (student)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Faglig ansvarlig

Ann Britt K. Berlin
E-post: ann.britt.berlin@udf.no
Telefon: 958 07 038