Lederskapet - 31 nøkler. Fra begrep til grep

mai

30

2018

1000

Oslo

Lederskap er viktig når folk skal jobbe sammen. Noen må ta ansvar for å få ting til å henge i hop. Samordne. Ledelse handler mye om dette. Skoleledere og styrere er spesielt viktige ledere.

30.05.2018 10:00:00 30.05.2018 10:00:00 Europe/Oslo Lederskapet - 31 nøkler. Fra begrep til grep Lederskap er viktig når folk skal jobbe sammen. Noen må ta ansvar for å få ting til å henge i hop. Samordne. Ledelse handler mye om dette. Skoleledere og styrere er spesielt viktige ledere. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Målgruppe: Skoleledere og styrere. Kun 30 plasser - meld deg på i dag!
Bindende påmeldingsfrist:
2. mai

Hvorfor er lederskap viktig?
Lederskap er viktig når folk skal jobbe sammen – og det er jo det vi prøver på nesten hele tida.  Noen må ta ansvar for å få ting til å henge i hop. Samordne. Ledelse handler mye om dette. Uten ledelse mye spilt møye. Fra å være noe bare konger og høvdinger holdt på med, har ”ledelse” kommet ned, og vi forstår ledelse som en del av det meste. Skoleledere og styrer er spesielt viktige ledere.

Hva vil vi med kurset?
Som tittelen på både kurset sier, siktes det mot å få gjort noe med hvordan en faktisk leder. Målet er både å få en begrepsmessig oversikt over ulike aspekter – nøkler – til god ledelse og reelt forbedre deler av eget lederskap. Fra begrep til grep. Ved kursets slutt skal hver deltaker sitte igjen med en forståelse av sine beste sider og ha fått muligheten til selv og sammen med andre identifisert inntil tre nøkler det kan virke klokt å file litt på.

Hvordan jobbe på kurset?
Det er tredelt:

I. Forarbeid. Du blir bedt om å sende inn svar på et spørreskjema der nøkkelordene vi bruker i programmet presenteres. Du svarer digitalt og notatene fra dette tas med på selve kursdagen

II. Selve kursdagen. Denne inneholder korte presentasjoner, mye dialoger i grupper og ”læringspar” – og storgruppe-dialoger.

 III. Etterarbeid. Det garanters større utbytte jo mer arbeid som legges inn før – og etter selve kursdagen. Oppfølging skjer bl.a. gjennom den lærings-partneren som deltakerne knytter seg sammen med på kursdagen og ved å lese/ reflektere omkring fagboka.

Hva dette programmet ikke er.
Vi har ikke tro på oppskrifter for å lede. Det er nødvendig å reflektere og tenke selv, vurdere vansker og dilemmaer. For å understreke dette, opereres det med et ”situasjonsbestemt varselskilt” hvor vi argumenterer med at nøklene kan betraktes som hypoteser ikke absolutte sannheter. Selv om det finnes mange nøkler må du selv finne ut om og hvor de passer. Vi minner om balansegangen mellom det rasjonelle og det uforutsigbare. ”God ledelse” vil f. eks. være avhengig av hvem du er, hvem du leder, hva slags saker som er i fokus, etc.

Om kursholder:
Harald Stokkeland er statsviter/ cand. polit. og har tverrfaglig førsteamanuensiskompetanse med generell ledelse og organisasjonsfag som hovedinnslag. Han ble først utdannet lærer og har lang erfaring fra høgskolesystemet, Verdens helseorganisasjon og offentlig forvaltning. Stokkeland har drevet konsulentfirmaet Stokkeland International Consulting Ltd. (SIC-AS) siden 1995. Forfatter av bøkene i nyutgave: Lederskap 31 nøkler Fra begrep til grep (2017) og Mye bedre møter (2013).

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

 

Kart og adresse

Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Lederskapet – 31 nøkler. Fra begrep til grep.

30. mai 2018
kl. 10.00 - 16.00
Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

750,- (Medlem)
1 800,- (Ikke-medlem)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076