Kurs for samfunnsfaglærere

i videregående skole

okt

17

2018

1000

Oslo

Kurset gir deg konkrete tips og ideer til elevaktiviserende undervisningsopplegg samt en gjennomgang av ulike vurderingsformer og muntlig eksamen.

17.10.2018 10:00:00 17.10.2018 10:00:00 Europe/Oslo Kurs for samfunnsfaglærere Kurset gir deg konkrete tips og ideer til elevaktiviserende undervisningsopplegg samt en gjennomgang av ulike vurderingsformer og muntlig eksamen. 0133 OSLO

Kursbeskrivelse

Tema 1: Kreative og elevaktiviserende undervisningsopplegg

  • Her presenteres effektive og konkrete metoder, knyttet til faglige temaer, som får elevene til å samarbeide om læring for å utvikle egen og hverandres kompetanse.
  • Presentasjon av konkrete undervisningsopplegg på ulike nivåer: Begrepslæring, diskusjons- og refleksjonstrening og digitale samskrivingsverktøy

Tema 2: Ulike vurderingsformer og muntlig eksamen

  • Hvordan bruke fagsamtalen som verktøy for vurdering for læring og som trening for muntlig eksamen?
  • Analyse av videoopptak av elever i fagsamtale, med diskusjon rundt vurderingspraksis, karaktersetting, muligheter og fallgruver ved denne vurderingsformen
  • Tips og triks til muntlig eksamen i samfunnsfag

Kursets faginnhold er hentet fra videregående skole, men metodikk og vurderingsform som presenteres er aktuelt også for lærere i ungdomsskolen.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Kursholdere

Eva Kosberg er lektor ved Rosenvilde videregående skole og underviser bl.a. i samfunnsfag, politikk og menneskerettigheter. Hun er også fra høsten 2018 universitetslektor i samfunnsfag ved OsloMet. Morten Iversen er lektor ved Frogn videregående skole, og underviser i samfunnsfag, historie og politikk og menneskerettigheter.

Eva Kosberg

Rosenvilde videregående skole

Morten A Iversen

Frogn videregående skole

Kart og adresse

Norges Røde Kors
Postboks 1 Grønland
0133 OSLO

Kurs for samfunnsfaglærere i vgs

17. oktober 2018
kl. 10.00 - 15.30
Norges Røde Kors
Postboks 1 Grønland
0133 OSLO

Pris

750,- (medlem)
1 800,- (ikke-medlem)
500,- (student)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Faglig ansvarlig

Ann Britt K. Berlin
E-post: ann.britt.berlin@udf.no
Telefon: 958 07 038