Kurs for lærere i psykologi 1

okt

30

2018

1000

Oslo

Velkommen til en praksisnær kursdag for lærere i Psykologi 1, vgs. Dette er et fag med stor bredde og mange muligheter. Mengden begreper, teorier og modeller gjør det nødvendig å legge til rette for variert undervisning og ulike vurderingsformer for å skape god forståelse i faget.

30.10.2018 10:00:00 30.10.2018 10:00:00 Europe/Oslo Kurs for lærere i psykologi 1 Velkommen til en praksisnær kursdag for lærere i Psykologi 1, vgs. Dette er et fag med stor bredde og mange muligheter. Mengden begreper, teorier og modeller gjør det nødvendig å legge til rette for variert undervisning og ulike vurderingsformer for å skape god forståelse i faget. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Velkommen til en praksisnær kursdag  for lærere i Psykologi 1, vgs. Dette er et fag med stor bredde og mange muligheter. Mengden begreper, teorier og modeller gjør det nødvendig å legge til rette for variert undervisning og ulike vurderingsformer for å skape god forståelse i faget.  Det er dette kurset vil dreie seg om og første del handler om varierte undervisningsmetoder i faget, deretter ser vi på  gjennomføring og vurdering av muntlig eksamen. Her vil deltakerne selv få være med å vurdere en autentisk eksamenssituasjon. Kurset er hovedsakelig rettet mot lærere som underviser i psykologi 1, men innholdet vil også være nyttig for de som underviser i psykologi 2.

Fra programmet:  

Del 1: Varierte undervisningsformer

  • Bruk av ulike metoder for å øke engasjementet i timen
  • Forskjellige typer spill og oppgaver som kan bidra som repetisjon
  • Eksempler på hvordan omvendt undervisning kan benyttes til nivåtilpasset undervisning

Del 2: Gjennomføring og vurdering av muntlig eksamen

  • Hvordan kan vi lage gode oppgaver på bakgrunn av hovedområdene og kompetansemålene
  • Analyse av videoopptak fra muntlig eksamen. Vi diskuterer vurdering, og hvilken rolle eksaminator og sensor har for å skape trygghet i eksamenssituasjonen.

Deltakerne bør ta med egen pc til kursdagen.

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakerne vil bli fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Om kursholder:

Wilhelm Egeland er lektor med mer enn 10 års undervisningserfaring i blant annet faget psykologi fra  videregående skole. Han arbeider nå  som avdelingsleder ved Roald Amundsen vgs. Wilhelm har holdt ulike kurs for Utdanningsforbundet, og fokuserer spesielt mye på varierte undervisningsmetoder og læringsstrategier.

Wilhelm Egeland

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Kurs for lærere i psykologi 1

30. oktober 2018
kl. 10.00 - 15.30
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

750,- (Medlem)
1 800,- (Ikke-medlem)
500,- (Student)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Faglig ansvarlig

Ann Britt K. Berlin
E-post: ann.britt.berlin@udf.no
Telefon: 958 07 038