Kurs for historielærere

apr

13

2018

0930

Stavanger, Rogaland

Målet med dette kurset er å gi deltakerne konkrete tips til visuelle og kreative undervisningsopplegg som man kan benytte med en gang, samt bidra til å skape en mer homogen vurderingspraksis blant historielærere i forbindelse med gjennomføring av muntlig eksamen.

13.04.2018 09:30:00 13.04.2018 09:30:00 Europe/Oslo Kurs for historielærere Målet med dette kurset er å gi deltakerne konkrete tips til visuelle og kreative undervisningsopplegg som man kan benytte med en gang, samt bidra til å skape en mer homogen vurderingspraksis blant historielærere i forbindelse med gjennomføring av muntlig eksamen. 4008 STAVANGER

Velkommen til kurs for historielærere i videregående skole.
Å undervise i historie setter store krav til blant annet variasjon i undervisningen og lærernes vurderingskompetanse. Målet med dette kurset er å gi deltakerne konkrete tips til visuelle og kreative undervisningsopplegg som man kan benytte med en gang, samt bidra til å skape en mer homogen vurderingspraksis blant historielærere i forbindelse med gjennomføring av muntlig eksamen.

Fra programmet:
Tema 1: Visuelle & kreative undervisningsopplegg:

  • Hovedfokus på visuelle og kreative undervisningsopplegg, hvor det gis tips til konkrete undervisningsopplegg
  • Hvordan man kan benytte spill og metoder i undervisningssammenheng

Tema 2: Vurderingspraksis muntlig eksamen:

  • Hovedfokus  i denne delen er eksamensvurdering. En gjennomgående utfordring i historiefaget er å få til en mest  mulig lik vurderingspraksis uavhengig av skoletilhørighet.
  • Hva kan kjennetegne gode eksamensspørsmål ut fra kompetansemålene?
  • Analysere videopptak av elever i eksamenssituasjon og diskutere eksaminator/sensorrolle og vurdering
  • Tips og råd om  eksamensforberedelse  

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Om kursholderne

Glenn Thore Helgø: Lektor og underviser i historie, samfunnsfag, psykologi og idrett. Han har tidligere holdt flere kurs for Utdanningsforbundet i programfaget psykologi.

Morten A. Iversen: Lektor og underviser i samfunnsfag, historie og politikk og menneskerettigheter Han er lærebokforfatter i samfunnsfag og var bidragsyter til antologien «Folkemordenes svarte bok». Han har også tidligere vært foredragsholder på fagkurs for Utdanningsforbundet.

Både Morten og Glenn Thore er ansatt på Frogn videregående skole.

Glenn Thore Helgø

Lektor i historie og samfunnsfag

Morten A. Iversen

lektor i samfunnsfag, historie og politikk og menneskerettigheter

Kart og adresse

Clarion Hotel Stavanger
Ny Olavskleiv 8
4008 STAVANGER

Kurs for historielærere

13. april 2018
kl. 09.30 - 15.00
Clarion Hotel Stavanger
Ny Olavskleiv 8
4008 STAVANGER

Pris

750,- (medlem)
1 800,- (ikke-medlem)
500,- (student)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Faglig ansvarlig

Ann Britt K. Berlin
E-post: ann.britt.berlin@udf.no
Telefon: 958 07 038