Kurs for lærere i kunst og håndverk - fulltegnet

Faglig progresjon, vurdering koblet til fagfornyelsen

okt

25

2018

1000

Oslo

I 2020 innføres ny læreplan i faget kunst og håndverk, kjerneelementene i faget er allerede vedtatt og læreplanarbeidet i gang. På dette kurset får du en oppdatering om prosessen med nye læreplaner i faget og du blir utfordret til å komme med innspill.

25.10.2018 10:00:00 25.10.2018 10:00:00 Europe/Oslo Kurs for lærere i kunst og håndverk - fulltegnet I 2020 innføres ny læreplan i faget kunst og håndverk, kjerneelementene i faget er allerede vedtatt og læreplanarbeidet i gang. På dette kurset får du en oppdatering om prosessen med nye læreplaner i faget og du blir utfordret til å komme med innspill. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

I faget kunst og håndverk kan det være vanskelig for elevene å få øye på hva de kan ta med seg videre fra et verksted til det neste. Hvordan kan de fire kjerneelementene være til støtte her? Gjennom kursdagen blir du introdusert til ulike modeller du kan ta i bruk for å analysere egen vurderingspraksis og skape sam¬menhenger mellom verksteder for elevene.

Med utgangspunkt i oppgavetekster fra lærere i faget drøfter vi hvordan gode læringsmål og kjennetegn kan formuleres for å tydeliggjøre hva elevene skal strekke seg etter i arbeid med faget.   

Fra programmet:

  • Presentasjon av modeller for å analysere og utvikle egen vurderingspraksis.
  • Hvordan skape sammenhenger og progresjon på tvers av verkstedene med utgangspunkt i fagets fire kjerneelementer?
  • Oppdatering på fagfornyelsen og ny læreplan - diskusjon i grupper og mulighet for å gi innspill. 
  • Eksempler på undervisningsopplegg innen arkitektur, visuell kommunikasjon, kunst og design.
  • Hvordan utvikle fagrelevante læringsmål og kjennetegn på måloppnåelse

Denne kursdagen ble første gang gjennomført høsten 2017, de faglige eksemplene vil være mye av de samme som sist, men med oppdateringer og faglige koblinger til fagfornyelsen.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Kursholder

Eva Lutnæs er postdoktor i forskergruppa Design Literacy ved OsloMet, og lektor ved Ener ungdomsskole der hun underviser i kunst og håndverk og arbeidslivsfag. Hun har skrevet doktorgrad om kunst- og håndverkslæreres vurderingspraksis og deltar i gruppen som utvikler kjerneelement for faget kunst og håndverk på oppdrag fra UDIR.

Eva Lutnæs

Ener ungdomsskole

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Kurs for lærere i kunst og håndverk

25. oktober 2018
kl. 10.00 - 15.30
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

750,- (medlem)
1 800,- (ikke-medlem)
500,- (student)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Faglig ansvarlig

Ann Britt K. Berlin
E-post: ann.britt.berlin@udf.no
Telefon: 958 07 038