Hvordan arbeide med matematikk i morgensdagens skole?

nov

08

2018

1000

Trondheim, Trøndelag

Vi er i starten på fagfornyelsen som beskriver skoleutvikling gjennom begreper som kjerneelementer og dybdelæring. Hva betyr dette for utviklingen av matematikkundervisningen?

08.11.2018 10:00:00 08.11.2018 10:00:00 Europe/Oslo Hvordan arbeide med matematikk i morgensdagens skole? Vi er i starten på fagfornyelsen som beskriver skoleutvikling gjennom begreper som kjerneelementer og dybdelæring. Hva betyr dette for utviklingen av matematikkundervisningen? Kongens gate 30, 7012 TRONDHEIM

Bindende påmeldingsfrist: 18. oktober.

Vi er i starten på fagfornyelsen som beskriver skoleutvikling gjennom begreper som kjerneelementer og dybdelæring. Hva betyr dette for utviklingen av matematikkundervisningen? For det første blir det stadig viktigere at elevene utvikler sine evner innen overordnede temaer som kreativitet, problemløsning, samarbeid og kommunikasjon. For det andre legges det større vekt på at elevene utvikler forståelse og evne til å bruke matematiske begreper på tvers av fagemner og fag og i praktiske situasjoner.

Dette kurset forbereder deg som lærer på fagfornyelsen og de forventningene som matematikkundervisningen skal møte i årene framover. 

  • Dybdelæring: Hva elevene skal lære i morgendagens matematikkundervisning?
    Er det fremdeles plass til elementær kunnskap, fakta og basis regneferdigheter?
  • Problemløsning: Hvordan utfordre elever og stimulere dem til å være kreative i matematematikk?
  • Kommunikasjon i klasserommet: Ulike teknikker for å engasjere elevene i klassediskusjoner rundt vesentlige matematiske temaer og begreper.
  • Tilpasset opplæring: Tips til hvordan alle elever kan utfordres. Hvordan kan det å ha en gruppe elever med faglig sprik utnyttes som en ressurs?
  • Teknologi: Samfunnet preges av stor teknologisk utvikling. Hvilke konsekvenser får dette for skolen, og hvilke muligheter gir dette lærere og elever i matematikk?

Om kursholder:
Bjørnar Alseth er lærebokforfatter og kursholder. Han har doktorgrad i barns læring av matematikk og har tidligere arbeidet med lærerutdanning i mange år. Han har arbeidet med nasjonale kartleggingsprøver og var leder for læreplangruppa i matematikk i Kunnskapsløftet. Alseth er medforfatter av læreverket Multi og bøkene Tall og tanke 1 og 2 for lærere.

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakerne vil bli fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Kursholder

Bjørnar Alseth

Kart og adresse

Thon Prinsen Hotell
Kongens gate 30
7012 TRONDHEIM

Hvordan arbeide med matematikk i morgendagens skole?

08. november 2018
kl. 10.00 - 16.00
Thon Prinsen Hotell
Kongens gate 30
7012 TRONDHEIM

Pris

750,- (Medlem)
1 800,- (Ikke-medlem)
500,- (Student/pensjonist)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076