Frafall i skolen og psykisk helse

nov

02

2018

1000

Oslo

Hvordan kan skolen møte elever som har et begynnende, omfattende eller fullstendig fravær fra skolen? I samarbeid med Rådgiverforum inviterer vi til kurs om frafall i skolen og psykisk helse.

02.11.2018 10:00:00 02.11.2018 10:00:00 Europe/Oslo Frafall i skolen og psykisk helse Hvordan kan skolen møte elever som har et begynnende, omfattende eller fullstendig fravær fra skolen? I samarbeid med Rådgiverforum inviterer vi til kurs om frafall i skolen og psykisk helse. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Bindende påmeldingsfrist: 27. september 2018.

Kursholderne vil ta for seg sentrale begreper som inkludering, tilpasset opplæring og psykososialt læringsmiljø, og knytte disse begrepene til forståelse av frafallsproblematikken i skolen. Teorien vil bli belyst med konkrete eksempler fra elevenes skolehverdag. Kurset vil være en kombinasjon av forelesning, drøftinger og praktiske øvelser, og vil åpne for erfaringsdeling mellom kursdeltakerne. 

Del 1: Sentrale temaer - Psykisk helse og fravær - Ulike typer frafallselever - Ulike begreper som brukes til å beskrive skolefravær - Elevenes forklaringer på fraværet - Hvorfor uteblir elevene? - Elevhistorie og kartlegging. Bruk av pedagogisk analysemodell

Del 2: Systemisk tenkning.  - Helhetlig forståelse av problematikken. - Systemisk tenkning og nettverksjobbing henger sammen. - Anvendt metodikk - Praktisk arbeid i grupper

Om kursholderne:
Lene Holmen er utdannet allmennlærer og har videreutdanning i spesialpedagogikk. Hun har bred erfaring fra arbeid med skolevegring og frafallsproblematikk fra skole og behandlingsapparat samt ambulant virksomhet. Hun har også arbeidet med veiledning og nettverksarbeid.

Maila Inkeri Olsen er utdannet allmennlærer og har masterutdanning i spesialpedagogikk. Hun har videreutdanning i veiledning og skoleledelse, og arbeider nå som avdelingsleder på en videregående skole. Hun har lang erfaring fra arbeid med skolevegring og arbeid med frafall i videregående skole. Hun har tidligere gitt ut boka Resiliens i skolen.

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakerne vil bli fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

 

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Frafall i skolen og psykisk helse

02. november 2018
kl. 10.00 - 16.00
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

750,- (Medlem)
1 800,- (Ikke-medlem)
500,- (Student/pensjonist)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076