AVLYST! Barnehagens nye rammeplan - hva er nytt?

apr

26

2018

1000

Oslo

Kurset er avlyst.

Frist: 09.04.2018

26.04.2018 10:00:00 26.04.2018 10:00:00 Europe/Oslo AVLYST! Barnehagens nye rammeplan - hva er nytt? Kurset er avlyst. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Målgruppe: Barnehagelærere, pedagogiske ledere, styrere, andre ansatte i barnehagen, barnehageeiere.
Bindende påmeldingsfrist: 29. mars

Med fokus på hva som er nytt eller forsterket i rammeplanen etter 1. aug. 2017, presenteres hvordan lederperspektiver og langsiktige planer kan bidra til inspirerende arbeidsmåter etter ny rammeplan. Det skjer mye spennende i praksis som sjelden kommer ut til aktuell utdanning eller andre barnehager. Det ønsker kursholderne å gjøre noe med!

Kurset viser barnehagers nye visjoner og satsninger og hvordan pedagogiske ledere jobber med bærekraft, likeverd, mat, helse og språk som del av hverdagen i barnehagen. Kurset har et flerfaglig perspektiv der fagområdene er del av helhetlig læringssyn.

Kurset bygger på dialog med ti barnehager i 2007 og ny dialog med samme barnehager i 2017. Sju av våre tidligere styrerinformanter er fremdeles ledere i samme barnehager, med et like glødende engasjement for forebyggende mobbeplaner og en lærende og barnefokusert barnehage! De nye prosjektene inspirerte oss til å skrive en revidert rammeplanbok, om dedikerte utdanningsbarnehager, som fortjener ny oppmerksomhet og kan være til inspirasjon.

Om kursholderne
Unni Jernberg er barnehagelærer og spesialpedagog og har 40 års erfaring fra barnehage og skole. Hun har vært redaktør av Verktøykassa – et inspirasjons og idetidsskrift for barnehagen utgitt av Pedagogisk forum. Hun har utgitt Kreative aktiviteter for fire årstider (2015).

Bente Fønnebø er barnehagelærer, forsker og førstelektor i kunstfag ved Høyskolen i Oslo og Akershus og har undervist i fagområdet kunst, kultur og kreativitet i 25 år og skrev i 2014 Kunstneriske bevegelser i barnehagen- de yngtes formgiving, billedskaping og verksteder.

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Kart og adresse

Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

AVLYST! Barnehagens nye rammeplan- hva er nytt?

26. april 2018
kl. 10.00 - 16.00
Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

750,- (Medlem)
1 800,- (Ikke-medlem)
500,- (Student/pensjonist)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076