Barn utsatt for seksuelle overgrep og vold

apr

23

2018

0900

Oslo

Målet med kurset er å gi deltakerne innsikt og forståelse for de utsatte barnas situasjon. Hva er det som bidrar til fortielse av traumatiserende barndomsopplevelser? Hvordan vi kan motvirke hemmeligholdelse? Hvordan møte krenkede barn og deres foresatte?

23.04.2018 09:00:00 23.04.2018 09:00:00 Europe/Oslo Barn utsatt for seksuelle overgrep og vold Målet med kurset er å gi deltakerne innsikt og forståelse for de utsatte barnas situasjon. Hva er det som bidrar til fortielse av traumatiserende barndomsopplevelser? Hvordan vi kan motvirke hemmeligholdelse? Hvordan møte krenkede barn og deres foresatte? Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Bindende påmeldingsfrist: 23. mars
Målgruppe: Styrere, pedagogiske ledere, barnehagelærere, skoleledere, lærere, helseseøstre og ansatte i PP-tjenesten.

 
Del 1: Du skal ikke bære sorgen alene. Om barn som lever med vold og andre krenkelser i eget hjem
Tusenvis av barn i Norge lever med mørke hemmeligheter knyttet til vold og krenkelser. De går til skole og barnehage hver dag og prøver å gjøre det beste ut av sin livssituasjon mens de innvendig lengter etter at volden skal opphøre og at de og deres foreldre skal få nødvendig hjelp. Når barnets foresatte av ulike grunner ikke greier å gi nødvendig støtte og omsorg må andre som møter barnet oppdage, beskytte og hjelpe.

Sentrale temaer
• Kortsiktige og langsiktige konsekvenser av vold og andre krenkelser.
• Hva utsatte barn og unge trenger av oss som hjelpere.
• Samtaler utsatte barn og unge
• Hjelperens forberedthet.

Det 2: Barn og unge som utsettes for seksuelle overgrep.

Etter lunsj vil deltakerne få kunnskap om seksuelle overgrep mot barn. Målsettingen er at deltakerne skal få innsikt og forståelse for de utsatte barnas situasjon. Traumeforståelse er et stikkord. Det vil bli fokusert på kreftene som bidrar til fortielse av traumatiserende barndomsopplevelser, og på hvordan vi kan motvirke hemmeligholdelse. Framgangsmåter ved bekymring, og ideer til tiltak for å forbedre kvaliteten på barnehagens, skolens, SFOs arbeid for å bidra til beskyttelse av utsatte barn vil stå i fokus.

• Grunnforståelse av seksuelle overgrep mot barn: Definisjoner. Omfang. Om utsatte barn, overgripere og overgrepsprosesser

• Taushet og tabu: Om forhold som virker til fortielse, bagatellisering og fornekting. Om forhold som åpner for avdekking av overgrep.

• Traumeforståelse: Hvordan barndomskrenkelser påvirker nevrologisk utvikling. Hvordan skadene kommer til uttrykk i hverdagslivet.

• Når mistanker oppstår: Om ulike etaters plikter, begrensinger og muligheter.  Bevisstgjøring av egne styrker og svakheter. Bevisstgjøring av arbeidsplassens styrker og svakheter. Om tverretatlig samarbeid.

Om kursholderne:
Øivind Aschjem har gjennom snart 40 år møtt barn og voksne som har vokst opp med vold og andre krenkelser. Etter å avsluttet sitt arbeid ved Alternativ til Vold bruker han nå tiden til foredrag og andre aktiviteter for å oppmuntre til økt innsats for utsatte barn og unge.

Siri Søftestad, sosionomPhD. Hun har arbeidet mei det tverrfaglige samarbeidsutvalget i Agder medtema seksuelle overgrep mot barn fra begynnelsen av 1990 årene. Både som rådgiver, tiltaks- og kompetanseutvikler og forsker. Hun har skrevet flere fagbøker/artikler. Siri Søftestad og Øivind Aschjem er  initiativtakere til nettverket redde.små.no gjennom undervisningsnettverk, forskning og arbeid med utstillingene HVIS KLÆR KUNNE FORTELLE 1 og 2.

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

 

Kart og adresse

Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Barn utsatt for seksuelle overgrep og vold

23. april 2018
kl. 09.00 - 16.00
Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

750,- (Medlem)
1 800,- (Ikke-medlem)
500,- (Student/pensjonist)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076