Å utvikle vurderingskompetanse i skolen

okt

02

2018

1030

Tromsø, Troms

Hva vil det si å være en lærer med høy vurderingskompetanse? Hva er de typiske utfordringene i vurderingsarbeidet? Kurset vil gi rike perspektiver og praktiske eksempler på hvordan lærere og ledere kan arbeide for å utvikle gode vurderings-kulturer i og på tvers av fag.

02.10.2018 10:30:00 02.10.2018 10:30:00 Europe/Oslo Å utvikle vurderingskompetanse i skolen Hva vil det si å være en lærer med høy vurderingskompetanse? Hva er de typiske utfordringene i vurderingsarbeidet? Kurset vil gi rike perspektiver og praktiske eksempler på hvordan lærere og ledere kan arbeide for å utvikle gode vurderings-kulturer i og på tvers av fag. Sjøgata 7 -, 9008 TROMSØ

Bindende påmeldingsfrist: 4. september
Målgruppe: Kurset passer for lærere og skoleledere i hele opplæringsløpet fra barneskole til videregående opplæring.

Forståelsen av vurdering kan sprike, det er vanskelig å endre praksis i skolen, og også elever og foreldre/foresatte kan motsette seg forandringer. Både lærere og skoleledere kan dessuten oppleve at det er krevende å skape god sammenheng mellom underveis- og sluttvurdering.

Kurset vil gi rike perspektiver og praktiske eksempler på hvordan lærere og ledere kan arbeide for å utvikle gode vurderingskulturer i og på tvers av fag. Kurset vil være en kombinasjon av forelesning, diskusjoner og praktiske øvelser, og vil åpne for erfaringsdeling mellom deltakerne. Det bygger på norsk og internasjonal forskning på vurdering og skoleutvikling. 

 Fra programmet:

  • Hva vil det si å være en lærer med høy vurderingskompetanse?
  • Hva er de typiske utfordringene?
  • Hvordan kan lærere og ledere bruke skolebasert kompetanseutvikling for å utvikle sin vurderingspraksis?

Om foredragsholder:
Lise Vikan Sandvik har arbeidet med slike spørsmål i flere år, både som oppdragsforskere og i samspill med praksisfeltet og skolepolitiske myndigheter. For tiden arbeider hun og Henning Fjørtoft med et skoleutviklingsprosjekt i samarbeid med en rekke videregående skoler, der målet er å integrere vurdering, grunnleggende ferdigheter og faglig læring.

Lise Vikan Sandvik er førsteamanuensis i fremmedspråkdidaktikk og arbeider ved Institutt for lærerutdanning, NTNU Trondheim. Sammen med Henning Fjørtoft har hun redigert boken Vurderingskompetanse i skolen, som kom ut på Universitetsforlaget i 2016.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Kart og adresse

Radisson BLU Hotel Tromsø
Sjøgata 7 -
Radisson BLU Hotel
9008 TROMSØ

Å utvikle vurderingskompetanse i skolen

02. oktober 2018
kl. 10.30 - 15.30
Radisson BLU Hotel Tromsø
Sjøgata 7 -
Radisson BLU Hotel
9008 TROMSØ

Pris

750,- (Medlem)
1 800,- (Ikke-medlem)
500,- (Student/pensjonist)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076