Å utvikle vurderingskompetanse i skolen

apr

23

2018

1000

Kristiansand, Vest-Agder

Hva vil det si å være en lærer med høy vurderingskompetanse? Hva er de typiske utfordringene i vurderingsarbeidet? Kurset vil gi rike perspektiver og praktiske eksempler på hvordan lærere og ledere kan arbeide for å utvikle gode vurderings-kulturer i og på tvers av fag.

23.04.2018 10:00:00 23.04.2018 10:00:00 Europe/Oslo Å utvikle vurderingskompetanse i skolen Hva vil det si å være en lærer med høy vurderingskompetanse? Hva er de typiske utfordringene i vurderingsarbeidet? Kurset vil gi rike perspektiver og praktiske eksempler på hvordan lærere og ledere kan arbeide for å utvikle gode vurderings-kulturer i og på tvers av fag. Travparkveien 14, 4636 KRISTIANSAND S

Bindende påmeldingsfrist: 23. mars
Målgruppe: Kurset passer for lærere og skoleledere i hele opplæringsløpet fra barneskole til videregående opplæring.

Forståelsen av vurdering kan sprike, det er vanskelig å endre praksis i skolen, og også elever og foreldre/foresatte kan motsette seg forandringer. Både lærere og skoleledere kan dessuten oppleve at det er krevende å skape god sammenheng mellom underveis- og sluttvurdering.

Kurset vil gi rike perspektiver og praktiske eksempler på hvordan lærere og ledere kan arbeide for å utvikle gode vurderingskulturer i og på tvers av fag. Kurset vil være en kombinasjon av forelesning, diskusjoner og praktiske øvelser, og vil åpne for erfaringsdeling mellom deltakerne. Det bygger på norsk og internasjonal forskning på vurdering og skoleutvikling. 

 Fra programmet:

  • Hva vil det si å være en lærer med høy vurderingskompetanse?
  • Hva er de typiske utfordringene?
  • Hvordan kan lærere og ledere bruke skolebasert kompetanseutvikling for å utvikle sin vurderingspraksis?

Om foredragsholder:
Lise Vikan Sandvik har arbeidet med slike spørsmål i flere år, både som oppdragsforskere og i samspill med praksisfeltet og skolepolitiske myndigheter. For tiden arbeider hun og Henning Fjørtoft med et skoleutviklingsprosjekt i samarbeid med en rekke videregående skoler, der målet er å integrere vurdering, grunnleggende ferdigheter og faglig læring.

Lise Vikan Sandvik er førsteamanuensis i fremmedspråkdidaktikk og arbeider ved Institutt for lærerutdanning, NTNU Trondheim. Sammen med Henning Fjørtoft har hun redigert boken Vurderingskompetanse i skolen, som kom ut på Universitetsforlaget i 2016.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Kart og adresse

Scandic Sørlandet
Travparkveien 14
4636 KRISTIANSAND S

Å utvikle vurderingskompetanse i skolen

23. april 2018
kl. 10.00 - 16.00
Scandic Sørlandet
Travparkveien 14
4636 KRISTIANSAND S

Pris

750,- (Medlem)
1 800,- (Ikke-medlem)
500,- (Student/pensjonist)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076