Å utvikle vurderingskompetanse i skolen

Det er fortsatt mulig å melde seg på!

mar

23

2018

1000

Bergen, Hordaland

Hva vil det si å være en lærer med høy vurderingskompetanse? Hva er de typiske utfordringene i vurderingsarbeidet? Kurset vil gi rike perspektiver og praktiske eksempler på hvordan lærere og ledere kan arbeide for å utvikle gode vurderings-kulturer i og på tvers av fag.

23.03.2018 10:00:00 23.03.2018 10:00:00 Europe/Oslo Å utvikle vurderingskompetanse i skolen Hva vil det si å være en lærer med høy vurderingskompetanse? Hva er de typiske utfordringene i vurderingsarbeidet? Kurset vil gi rike perspektiver og praktiske eksempler på hvordan lærere og ledere kan arbeide for å utvikle gode vurderings-kulturer i og på tvers av fag. Zander Kaaes gate 6, 5015 BERGEN

Bindende påmeldingsfrist: 22. februar
Målgruppe:
Kurset passer for lærere og skoleledere i hele opplæringsløpet fra barneskole til videregående opplæring.

Forståelsen av vurdering kan sprike, det er vanskelig å endre praksis i skolen, og også elever og foreldre/foresatte kan motsette seg forandringer. Både lærere og skoleledere kan dessuten oppleve at det er krevende å skape god sammenheng mellom underveis- og sluttvurdering.

Kurset vil gi rike perspektiver og praktiske eksempler på hvordan lærere og ledere kan arbeide for å utvikle gode vurderingskulturer i og på tvers av fag. Kurset vil være en kombinasjon av forelesning, diskusjoner og praktiske øvelser, og vil åpne for erfaringsdeling mellom deltakerne. Det bygger på norsk og internasjonal forskning på vurdering og skoleutvikling. 
 

Fra programmet:
• Hva vil det si å være en lærer med høy vurderingskompetanse?
• Hva er de typiske utfordringene?
• Hvordan kan lærere og ledere bruke skolebasert kompetanseutvikling for å utvikle sin vurderingspraksis?

Om foredragsholder:
Henning Fjørtoft postdoktor i skoleutvikling. Han arbeider ved Institutt for lærerutdanning, NTNU Trondheim. Fjørtoft har i flere år jobbet med vurdering, både som oppdragsforsker og i samspill med praksisfeltet og skolepolitiske myndigheter. For tiden arbeider han med et skoleutviklingsprosjekt i samarbeid med en rekke videregående skoler, der målet er å integrere vurdering, grunnleggende ferdigheter og faglig læring.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Kart og adresse

Grand Terminus
Zander Kaaes gate 6
5015 BERGEN

Å utvikle vurderingskompetanse i skolen

23. mars 2018
kl. 10.00 - 16.00
Grand Terminus
Zander Kaaes gate 6
5015 BERGEN

Pris

750,- (Medlem)
1 800,- (Ikke-medlem)
500,- (Student/pensjonist)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076