Mobbing i barnehagen

- fleip eller fakta

apr

04

2018

10:00

Oslo

Barnehagens bevisste og kontinuerlig arbeid med verdier som vennskap og tilhørighet, toleranse, mangfold, inkludering og deltakelse, er avgjørende for å nå målet om et barnehagetilbud av høy kvalitet.

Frist: 07.03.2018

Påmelding
04.04.2018 10:00:00 04.04.2018 16:00:00 Europe/Oslo Mobbing i barnehagen Barnehagens bevisste og kontinuerlig arbeid med verdier som vennskap og tilhørighet, toleranse, mangfold, inkludering og deltakelse, er avgjørende for å nå målet om et barnehagetilbud av høy kvalitet. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Målgruppe: Styrere, barnehagelærere og andre med interesse for temaet.
Bindende påmeldingsfrist: 7. mars 2018

Barnehagens bevisste og kontinuerlig arbeid med verdier som vennskap og tilhørighet, toleranse, mangfold, inkludering og deltakelse, er avgjørende for å nå målet om et barnehagetilbud av høy kvalitet.

Det viktigste arbeidet mot mobbing skjer i hver enkelt barnehage. Det handler om hvordan den enkelte voksne tolker, forstår og handler i forhold til barns atferd. Tenker vi at barna i barnehagen er for små til å mobbe andre? Hva er det vi ser hvis vi ser etter, hva er det vi hører når vi hører etter? Hva er mobbing og hva er ikke?

Kurset vil gi økt kunnskap om mobbing i barnehagen basert på ny nasjonal og internasjonal forskning. Videre vil kurset fokusere på forebyggende tiltak i barnehagen med vekt på hvordan barnehagens ansatte kan gjennom konkrete tiltak legge til rette for forbeforebyggende arbeid i barnehagen.

Om foredragsholderne:
Marianne Godtfredsen er utdannet førskolelærer og spesialpedagog. Godtfredsen i Kristiansand kommune, som fagutvikler i Oppvekstdirektørens stab. Hun er medforfatter av boka «Egenledelse i lek og læring».
Ingrid Lund er professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Agder, familieterapeut og forfatter. Hun har skrevet bøkene; «De er jo bare barn» Om barnehagebarn og mobbing, «Hun sitter jo bare der!» og Det stille atferdsproblemet som omhandler innagerende adferdsproblematikk og Tydelige voksne når atferd utfordrer.  

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakerne vil bli fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Kart og adresse

Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Mobbing i barnehagen

04. april 2018
kl. 10.00 - 16.00
Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

750,- (Medlem)
1 800,- (Ikke-medlem)
500,- (Student/pensjonist)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 24142080

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076