Seminar om faget kunst og håndverk

apr

25

2017

1800

Oslo

Alle fag skal fornyes når Kunnskapsløftets læreplaner endres. I stortingsmelding 28 foreslås det å utrede om faget kunst og håndverk bør deles i to ulike valgbare fag på ungdomstrinnet. Er deling svaret på fornyelse? Hvis ikke, hvordan bør da fagfornyelsen se ut? Vi ønsker debatt for å finne gode løsninger.

25.04.2017 18:00:00 25.04.2017 18:00:00 Europe/Oslo Seminar om faget kunst og håndverk Alle fag skal fornyes når Kunnskapsløftets læreplaner endres. I stortingsmelding 28 foreslås det å utrede om faget kunst og håndverk bør deles i to ulike valgbare fag på ungdomstrinnet. Er deling svaret på fornyelse? Hvis ikke, hvordan bør da fagfornyelsen se ut? Vi ønsker debatt for å finne gode løsninger. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

FAGET KUNST OG HÅNDVERK I STØPESKJEEN:
Endringer er varslet – er deling av faget svar på fagfornyelsen?

Alle fag skal fornyes når Kunnskapsløftets læreplaner endres. I stortingsmelding 28 (2015–16) foreslås det å utrede om faget kunst og håndverk bør deles i to ulike valgbare fag på ungdomstrinnet. Vi ønsker å utfordre fagmiljøene og oss selv, og spør blant annet om det er deling som er svaret på fornyelse i faget. Dersom deling ikke er svaret, hvordan tenker vi da at fagfornyelsen i Kunst og håndverk skal skje? Vi drøfter faget, fagets innhold, og ikke minst – er det noe i kritikken om en svekket håndverksdimensjon? Klarer vi å realisere sammenhengen mellom faget i skolen og vitenskapsfagene/kunstfagene i UH i fagfornyelsen slik Ludvigsen-utvalget og stortingsmeldingen vektlegger? Vi ønsker en debatt med medlemmer og andre for å finne de gode løsningene.

Møt Steffen Handal, Utdanningsforbundet, Tone Børresen Mittet, Utdanningsdirektoratet, Turid Buan Øfsti, Utdanningsforbundet, lærer Eva Lutnæs og elever fra Ener ungdomsskole, Kristian Ilner, NHO, Liv Merete Nilsen, HIOA, Bibbi Omtveit, redaktør for bladet FORM m flere.

« - Her ser dere en strek. Jeg ser en følsom strek. Om kreativitetens diktatur i Kunst- og håndverksfaget»  Kunsthistorikeren Tommy Sørbø avslutter seminaret med  det han kaller «noen kjetterske tanker om frihetens pris i faget vårt.»

Møteleder: Hilde Sandvik, tidl redaktør i Bergens Tidende.

Vi legger opp til innlegg, panelsamtaler, spørsmål og kommentarer fra salen.
Dette er noe av det vi vil drøfte:
• Det er mange myter i faget: Kritikken går blant annet på at det er for lite håndverk – for mye teori - stemmer dette?
• Gir samlet eller delt den beste løsningen for elevene, faget og skolen?
• Hva går tapt dersom faget deles?  Hvis noe skal inn – hva skal ut?
• Kreativitet, innovasjon og bærekraft er kompetanser som etterspørres i stadig større grad i samfunnet og som skal vektlegges mer i alle fag. Hvilken betydning har kunst og håndverksfaget i det store bildet og hva er fagets kjerneverdier?
• Økte krav om formell kompetanse for å undervise i alle fag, samtidig mangler mange skoler, særlig barnetrinnet, utdannede lærere i faget kunst og håndverk.  Hvordan henger det sammen?

Arrangementet er åpent og gratis for alle. Enkel servering

Tommy Sørbø

kunsthistoriker

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Faget kunst og håndverk i støpeskjeen:

25. april 2017
kl. 18.00 - 21.00
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Ann Britt K. Berlin
E-post: ann.britt.berlin@udf.no
Telefon: 958 07 038