Pedagogiske relasjoner i skolen

sep

27

2017

10:15

Ringsaker, Hedmark

Å lede et klassefellesskap innebærer en evne til å bygge gode, positive relasjoner. Klasselederen står i en relasjon til elevene, men også til kolleger og foreldre.

Frist: 30.08.2017

Påmelding
27.09.2017 10:15:00 27.09.2017 15:30:00 Europe/Oslo Pedagogiske relasjoner i skolen Å lede et klassefellesskap innebærer en evne til å bygge gode, positive relasjoner. Klasselederen står i en relasjon til elevene, men også til kolleger og foreldre. 2320 FURNES

Målgruppe: Lærere, skoleledere, rådgivere
Bindende påmeldingsfrist: 30. august

Å lede et klassefellesskap innebærer en evne til å bygge gode, positive relasjoner. Klasselederen står i en relasjon til elevene, men også til kolleger og foreldre. En god relasjonskompetanse kommer ikke av seg selv eller som et resultat av en profesjonsutdanning. I mange tilfeller må en slik kompetanse læres og øves. Det er mange forhold som påvirker kvaliteten på relasjoner mellom mennesker. Gjennom dagen vil det bli pekt på noen av disse forholdene.

Kursinnhold og form
Dagen vil være en veksling mellom foredrag og refleksive samtaler. Det vil være rom for deltakernes eksempler og refleksjoner, i tillegg til arbeid med presenterte caseeksempler. Kurset vil denne dagen løfte fram følgende: 

  • Begrepet relasjon og relasjonskompetanse 
  • Relasjoner i et pedagogisk perspektiv
  • Relasjoner i lys av sosiologisk teori, blant annet: den fremmede, klassifisering, etikk
  • Når relasjoner blir vanskelige, blant annet: møtet og overvåking, menneskelig avfall, stigma, en funksjonshemmet plass, den hvite elev
  • Den gode relasjonen Prinsipper og praktiske erfaringer: lærerfortellinger, foreldrefortellinger

Om foredragsholder
Mirjam Harkestad Olsen er professor ved UiT Norges arktiske universitet. Hennes fagområde er spesialpedagogikk, men hennes forskningsinteresser rekker bredere og tangerer blant annet pedagogikk, psykologi, sosiologi og antropologi. Hun har skrevet og medvirket i flere bøker og artikler, blant annet vært redaktør for boken «Relasjoner i pedagogikken - i lys av Baumans teorier».

 

Kart og adresse

Scandic Ringsaker
Kårtorpvegen 1
2320 FURNES

Pedagogiske relasjoner i skolen

27. september 2017
kl. 10.15 - 15.30
Scandic Ringsaker
Kårtorpvegen 1
2320 FURNES

Pris

750,- (Medlem)
1 800,- (Ikke-medlem)
500,- (Student/pensjonist)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 24142080

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076