Dybdelæring og vurdering for læring i norskfaget

Kurs for norsklærere på ungdomstrinnet

okt

17

10:00

Oslo

Hva går dybdelæring i norskfaget ut på og hvordan få det til? Å lære noe grundig og med god forståelse forutsetter aktiv deltagelse i egne læringsprosesser, bruk av læringsstrategier og evne til å vurdere egen mestring og fremgang. Dette henger nøye sammen med prinsippene fra vurdering for læring.

17.10.2017 10:00:00 17.10.2017 15:30:00 Europe/Oslo Dybdelæring og vurdering for læring i norskfaget Hva går dybdelæring i norskfaget ut på og hvordan få det til? Å lære noe grundig og med god forståelse forutsetter aktiv deltagelse i egne læringsprosesser, bruk av læringsstrategier og evne til å vurdere egen mestring og fremgang. Dette henger nøye sammen med prinsippene fra vurdering for læring. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

I følge Ludvigsenutvalget innebærer dybdelæring at elevene bruker sine evner til å analysere, løse problemer og reflektere over egen læring til å konstruere en varig forståelse. På denne kursdagen ser vi på undervisningsopplegg som fremmer elevenes refleksjon, og gjør dem til aktive deltakere i egen læring. Deltagerne får se eleveksempler og selv prøve ut praktiske metoder.

Fra programmet:

  • Dybdelæring i norskfaget – Hva går det ut på og hvordan får vi det til? Vi ser på hvordan klassikerne kan aktualiseres slik at ungdom kan kjenne seg igjen i de evige tema.  «Et dukkehjem» aktualisert gjennom debattinnlegg og  «Jeg ser» av Obstfelder i sammenheng med artikler om ungdommers psykiske helse, er blant eksemplene som benyttes.
  • Vurdering for læring – Fra teori til praksis. Hvordan få til god undervegsvurdering og hvordan henger det sammen med dybdelæring? Vi ser på ulike eksempler hvor  deltakerne selv prøver ut og reflekterer.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Kursholder

Mette Haustreis er lærer ved Kippermoen ungdomsskole i Mosjøen og er kommunal koordinator for vurdering for læring. Hun har tidligere holdt flere kurs for Utdanningsforbundet.

Kart og adresse

Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Dybdelæring og vurdering for læring i norskfaget

17. oktober 2017
kl. 10.00 - 15.30
Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

750,- (medlem)
1 800,- (ikke-medlem)
500,- (student/pensjonist)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Faglig ansvarlig

Ann Britt K. Berlin
E-post: ann.britt.berlin@udf.no
Telefon: 24142074