Ledelse i flerkulturelle skoler

okt

31

2017

10:00

Oslo

Hvordan begrunnes arbeidet i en flerkulturell skole og hvilke verdier legges til grunn? Kursdagen vil veksle mellom forelesninger, gruppe- og plenumsdiskusjoner over konkrete eksempler og tilrettelegging for erfaringsdeling mellom deltakerne.

Frist: 03.10.2017

Påmelding
31.10.2017 10:00:00 31.10.2017 16:00:00 Europe/Oslo Ledelse i flerkulturelle skoler Hvordan begrunnes arbeidet i en flerkulturell skole og hvilke verdier legges til grunn? Kursdagen vil veksle mellom forelesninger, gruppe- og plenumsdiskusjoner over konkrete eksempler og tilrettelegging for erfaringsdeling mellom deltakerne. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Målgruppe: Skoleledere, lærere, rådgivere

Kurset vil belyse ulike måter å forstå og beskrive ledelse av mangfold i skolen. De fleste skoler rommer elever som i tillegg til en norsk referanseramme, også har en hjemlig referanseramme fra ett eller flere andre land og dermed kan ha posisjon som innvandret etnisk, språklig eller kulturell minoritet i forhold til skolen. Hvordan begrunnes arbeidet i en flerkulturell skole og hvilke verdier legges til grunn?

Gjennom dagen vil det veksles mellom forelesninger, gruppe- og plenumsdiskusjoner over konkrete eksempler og tilrettelegging for erfaringsdeling mellom deltakerne.
 

Fra programmet:
• Hva skoleledere må kunne
• Hvordan forstå opplæringen for flerspråklige elever?
• Etiske begrunnelser
• Hvordan påvirker skolekulturer mangfoldsarbeidet?
• Rasisme, etnisk diskriminering og frykt i skolen

Kursleder
Gunn Vedøy er ansatt som førsteamanuensis i pedagogisk ledelse og interkulturell pedagogikk ved NLA Høgskolen, Hun er også tilknyttet International Research Institute of Stavanger (IRIS) der hun forsker på migranters møter med offentlig sektor generelt, og med skole og utdanning spesielt. Vedøy er utdannet lærer og har doktorgrad i utdanningsledelse. Hun har undervisningserfaring fra grunnskole og lærer- og skolelederutdanning.

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Kart og adresse

Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Ledelse i flerkulturelle skoler

31. oktober 2017
kl. 10.00 - 16.00
Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

750,- (Medlem)
1 800,- (Ikke-medlem)
500,- (Student/ pensjonist)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 24142080

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076