Læringsfremmende tilbakemeldinger i engelsk

Kurs for engelsklærere på u-trinnet og i videregående skole

okt

24

10:00

Oslo

Vurdering for læring handler om å gi elevene læringsfremmende tilbakemeldinger både i og utenfor klasserommet.

24.10.2017 10:00:00 24.10.2017 15:30:00 Europe/Oslo Læringsfremmende tilbakemeldinger i engelsk Vurdering for læring handler om å gi elevene læringsfremmende tilbakemeldinger både i og utenfor klasserommet. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Vurdering for læring handler om å gi elevene læringsfremmende tilbakemeldinger både i og utenfor klasserommet. Denne dagen vil vi diskutere hva som kjennetegner læringsfremmende tilbakemeldinger i engelskundervisningen, i tråd med prinsippene for Vurdering for Læring (VfL). Basert på videoforskning fra engelskundervisning ved ulike skoler, ser vi på hva som skiller vage tilbakemeldinger fra læringsfremmende tilbakemeldinger. Ved å analysere filmer sammen er målet å bidra til at du kan utvikle egen vurderingspraksis i engelsk i tråd med vurderingsforskriften og den nyeste forskningen på feltet.

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

 

Kursholder

Lisbeth M Brevik har hovedfag i engelsk og doktorgrad i engelsk fagdidaktikk fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet som lærer og avdelingsleder i grunnskolen og videregående skole, har bred erfaring med etterutdanning av lærere innenfor vurdering for læring, lesing og engelsk, og jobber med utvikling av de nye læringsstøttende prøvene i engelsk for Vg1 for Universitetet i Bergen/Utdanningsdirektoratet. Hun har også utgitt lærebøker i engelsk, artikler om vurdering for læring, og har skrevet boka Les mindre - forstå mer. Strategier for lesing av fagtekster 8–13.

Lisbeth M Brevik

Kart og adresse

Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Læringsfremmende tilbakemeldinger i engelsk

24. oktober 2017
kl. 10.00 - 15.30
Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

750,- (medlem)
1 800,- (ikke-medlem)
500,- (student/pensjonist)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Faglig ansvarlig

Ann Britt K. Berlin
E-post: ann.britt.berlin@udf.no
Telefon: 24142074