Læreren som leder

Workshop om ledelse i praksis

okt

24

2017

10:00

Oslo

Hva innebærer ledelse i klasserommet, og hvordan kan lærere arbeide for å utvikle robuste læringskulturer? Ved å knytte utøvelse av klasseledelse tett til undervisning og elevenes læring, utforsker vi hvordan vi kan forstå og praktisere klasseledelse på nye og mer nyanserte måter.

Frist: 27.09.2017

Påmelding
24.10.2017 10:00:00 24.10.2017 16:00:00 Europe/Oslo Læreren som leder Hva innebærer ledelse i klasserommet, og hvordan kan lærere arbeide for å utvikle robuste læringskulturer? Ved å knytte utøvelse av klasseledelse tett til undervisning og elevenes læring, utforsker vi hvordan vi kan forstå og praktisere klasseledelse på nye og mer nyanserte måter. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Hva innebærer ledelse i klasserommet, og hvordan kan lærere arbeide for å utvikle robuste læringskulturer? Lærere er ledere med primær oppgave å gi retning og energi til elevenes læringsprosesser. I klasserommet er læreren regissør, der arbeidet dreier seg om å bygge klassen som et produktivt ensemble. Samtidig er relasjoner som utvikles mellom lærere og elever og elevene imellom hjørnesteinen i god ledelse. Ved å knytte utøvelse av klasseledelse tett til undervisning og elevenes læring, utforsker vi hvordan vi kan forstå og praktisere klasseledelse på nye og mer nyanserte måter.

Workshop om ledelse i praksis. Temaer vi tar opp:  
• Teorier om ledelse og læring
• Læreren som leder i klasserommet  
• Det fagdidaktiske arbeidet
• Læreren som regissør
• Språk og samtaler 
• Læreren i skolen

Om kursholderne
Kristin Helstad er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Helstad underviser og veileder i masterprogrammet i Utdanningsledelse og i lektorutdanningen. Forskningen hennes er knyttet til lærernes fagdidaktiske arbeid, læreres læring samt forholdet mellom lærerarbeid og ledelse i skolen. Hun har tidligere erfaring som ungdomsskolelærer, skoleleder og forlagsredaktør.

Per Arne Øiestad er lektor i drama og teaterfag ved Hartvig Nissens skole i Oslo, der han også har arbeidet som avdelingsleder i drama. Han er også forfatter og regissør, og han har iscenesatt en rekke revyer, bygdespill og musikaler, der han selv ofte har stått for både tekst, musikk og regi. Øiestad har skrevet en barnebok og er medforfatter i læreverk for videregående skole. Han har også flere års erfaring som ungdomsskolelærer.

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Kart og adresse

Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Læreren som leder - workshop om ledelse i praksis

24. oktober 2017
kl. 10.00 - 16.00
Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

750,- (Medlem)
1 800,- (Ikke-medlem)
500,- (Student/pensjonist)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 24142080

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076