Kvalitet i barnehagen

sep

28

10:00

Stavanger, Rogaland

På dette kurset løfter vi fram eksisterende kunnskap om hva som kjennetegner barnehager med både høy og lav kvalitet.

28.09.2017 10:00:00 28.09.2017 16:00:00 Europe/Oslo Kvalitet i barnehagen På dette kurset løfter vi fram eksisterende kunnskap om hva som kjennetegner barnehager med både høy og lav kvalitet. Skansegata 1 -, 4006 STAVANGER

Målgruppe: Styrere, pedagogiske ledere og barnehagepedagoger, barnehageeiere
Bindende påmeldingsfrist: 31. august

Kvalitet i barnehagen er avgjørende for barns utvikling og læring på både kort og lang sikt. På dette kurset løfter vi fram eksisterende kunnskap om hva som kjennetegner barnehager med både høy og lav kvalitet. Ut fra dette fremheves gode pedagogiske praksiser i barnehagen og den forebyggende effekten høy kvalitet i barnehagen kan ha på barns utvikling og psykiske helse.

Dette dagskurset vil ta utgangspunkt i nyere forskning om barnehagekvalitet og omhandle følgende tema:                

  • Ulike dimensjoner av barnehagekvalitet – og hvordan henger de sammen?  
  • Hva vet vi om barnehagekvaliteten, internasjonalt og i Norge?
  • Eksempler som indikerer at barnehagekvaliteten varier.
  • Barnehagen som forebyggende arena – stiller krav til kvalitet.
  • Hva kjennetegner god prosesskvalitet og hvordan kan den fremmes?

Dagen vil veksle mellom forelesninger og drøftinger

Om foredragsholderen: May Britt Drugli er professor i pedagogikk ved RKBU Midt Norge, NTNU og Høgskolen i Hedmark, Senter for profesjonsrettet utdanningsforskning. Hun har lang erfaring fra utviklingsarbeid i barnehager og er for tiden involvert i flere forskningsprosjekter på dette området. Hun har skrevet flere fagbøker, blant annet Liten i barnehagen og vært medforfatter av boken Betydningen av kvalitet i barnehagen

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Kart og adresse

Victoria Hotel
Skansegata 1 -
Victoria Hotel
4006 STAVANGER

Kvalitet i barnehagen

28. september 2017
kl. 10.00 - 16.00
Victoria Hotel
Skansegata 1 -
Victoria Hotel
4006 STAVANGER

Pris

750,- (Medlem)
1 800,- (Ikke-medlem)
500,- (Student/pensjonist)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 24142080

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076