"Flere barn på blokka"

Et prosjekt om vurdering av barns trivsel og utvikling i barnehagen.

nov

24

2017

0830

Oslo

På dette seminaret vil forskere og deltagende barnehager presenterer forsknings- og utviklingsprosjektet "Vurderingsarbeid i barnehagen" initiert av Utdanningsforbundet. Seminaret er gratis.

24.11.2017 08:30:00 24.11.2017 08:30:00 Europe/Oslo "Flere barn på blokka" På dette seminaret vil forskere og deltagende barnehager presenterer forsknings- og utviklingsprosjektet "Vurderingsarbeid i barnehagen" initiert av Utdanningsforbundet. Seminaret er gratis. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Målgruppe: Barnehagelærere, styrere og lærerutdannere

På dette seminaret vil forskere og deltagende barnehager presenterer forsknings- og utviklingsprosjektet "Vurderingsarbeid i barnehagen" initiert av Utdanningsforbundet. Prosjektet som har belyst hvordan barnehager jobber med vurdering av barns trivsel og utvikling, er blitt ledet av Liv Torunn Eik og Gerd Sylvi Steinnes, og veiledet av Turid Thorsby Jansen. På seminaret vil også aktuelle aktører kommentere forskningsrapporten som blir publisert samme dag og delt ut til seminardeltakerne.

Erfaringene fra arbeidet med prosjektet er aktuelle i arbeidet med implementering av rammeplanen: «Kunnskap om barnegruppens og enkeltbarns trivsel og allsidige utvikling er viktig for å gi alle barn et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. Barnets trivsel og allsidige utvikling skal derfor observeres og vurderes fortløpende, med utgangspunkt i barnets individuelle forutsetninger og kunnskap om barns utvikling og behov. Barnets erfaringer og synspunkter skal inngå i vurderingsgrunnlaget» (Rammeplanen, 2017).

Se hele programmet ved å klikke på lenken.

 

 

Kart og adresse

Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Lanseringsseminar: “Flere barn på blokka”

24. november 2017
kl. 08.30 - 15.30
Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076