Kurs for samfunnsfaglærere

i videregående skole

nov

01

2017

1000

Oslo

KURSET ER AVLYST!!

01.11.2017 10:00:00 01.11.2017 10:00:00 Europe/Oslo Kurs for samfunnsfaglærere KURSET ER AVLYST!! Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Om kurset

På kurset får du presentert en rekke kreative og elevaktiviserende undervisningsopplegg. I tillegg ser vi nærmere på hvordan fagsamtalen kan benyttes som vurderingsverktøy, og vi diskuterer hva som er sentralt når vi vurderer i faget. Kursets faginnhold er hentet fra videregående skole, men metodikk og vurderingsform som presenteres er aktuelt også for lærere i ungdomsskolen.

Fra programmet:

Tema 1: Kreative og elevaktiviserende undervisningsopplegg

  • Samarbeidslæring: Her presenteres effektive og konkrete metoder, knyttet til faglige temaer,  som  får elevene til å samarbeide om læring for å utvikle egen og hverandres kompetanse.
  • Presentasjon av konkrete undervisningsopplegg på ulike nivåer: Begrepslæring, diskusjons- og refleksjonstrening og digitale samskrivingsverktøy


Tema 2: Ulike vurderingsformer og muntlig eksamen

  • Vurdering: Hvordan bruke fagsamtalen som verktøy for vurdering for læring og som trening for muntlig eksamen?
  • Analyse av videoopptak av elever i fagsamtale, med diskusjon rundt vurderingspraksis, karaktersetting, muligheter og fallgruver ved denne vurderingsformen
  • Tips og triks til muntlig eksamen i samfunnsfag

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Kursholdere

Eva Kosberg er lektor ved Rosenvilde videregående skole og underviser bl.a. i samfunnsfag, politikk og menneskerettigheter. Morten Iversen er lektor ved Frogn videregående skole, og underviser i samfunnsfag, historie og politikk og menneskerettigheter.

Eva Kosberg

Rosenvilde videregående skole

Morten A Iversen

Frogn videregående skole

Kart og adresse

Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Kurs for samfunnsfaglærere

01. november 2017
kl. 10.00 - 15.30
Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

750,- (medlem)
1 800,- (ikke-medlem)
500,- (student)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Faglig ansvarlig

Ann Britt K. Berlin
E-post: ann.britt.berlin@udf.no
Telefon: 958 07 038