Faglig progresjon i kunst og håndverk - underveisvurdering og utforming av oppgaver

Kurs for lærere i faget kunst og håndverk på ungdomstrinnet

okt

27

10:00

Oslo

Gjennom kursdagen blir du introdusert til ulike modeller du kan ta i bruk for å analysere egen vurderingspraksis og skape sammenhenger mellom verksteder for elevene.

27.10.2017 10:00:00 27.10.2017 15:00:00 Europe/Oslo Faglig progresjon i kunst og håndverk - underveisvurdering og utforming av oppgaver Gjennom kursdagen blir du introdusert til ulike modeller du kan ta i bruk for å analysere egen vurderingspraksis og skape sammenhenger mellom verksteder for elevene. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

I faget kunst og håndverk kan det være vanskelig for elevene å få øye på hva de kan ta med seg videre fra et verksted til det neste. Gjennom kursdagen blir du introdusert til ulike modeller du kan ta i bruk for å analysere egen vurderingspraksis og skape sammenhenger mellom verksteder for elevene.

Med utgangspunkt i oppgavetekster fra lærere i faget drøfter vi hvordan gode læringsmål og kjennetegn kan formuleres for å tydeliggjøre hva elevene skal strekke seg etter i arbeid med faget. Det vil bli gitt tips til hvordan du kan få elevene i gang med å vurdere sin egen kompetanse og faglige utvikling. Kursholder viser eksempler på undervisningsopplegg fra egen praksis som ungdomsskolelærer innen arkitektur, visuell kommunikasjon, kunst og design.

Fra programmet:

  • Presentasjon av modeller for å analysere og utvikle egen vurderingspraksis.
  • Hvordan skape sammenhenger og progresjon på tvers av verkstedene?
  • Eksempler på undervisningsopplegg innen arkitektur, visuell kommunikasjon, kunst og design.
  • Hvordan utvikle fagrelevante læringsmål og kjennetegn på måloppnåelse? 

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Kursholder

Eva Lutnæs er postdoktor i forskergruppa Design Literacy ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og lektor ved Ener ungdomsskole der hun underviser i kunst og håndverk og arbeidslivsfag. Hun har skrevet doktorgrad om kunst- og håndverkslæreres vurderingspraksis og deltar i gruppen som utvikler kjerneelement for faget kunst og håndverk på oppdrag fra UDIR.

Eva Lutnæs

Ener ungdomsskole

Kart og adresse

Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Faglig progresjon i kunst og håndverk

27. oktober 2017
kl. 10.00 - 15.00
Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

750,- (medlem)
1 800,- (ikke-medlem)
500,- (student/pensjonist)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Faglig ansvarlig

Ann Britt K. Berlin
E-post: ann.britt.berlin@udf.no
Telefon: 24142074