Juss i barnehagesektoren

Utfordringer og dilemmaer

des

05

2017

1000

Oslo

På dette kurset vil vi løfte fram helt sentrale utfordringer og dilemmaer knyttet til juss i barnehagen. Vi kommer til å gjennomgå de mest sentrale rettsreglene som angår forholdet mellom foreldre og barnehage og barnehage og barnehagemyndighet.

05.12.2017 10:00:00 05.12.2017 10:00:00 Europe/Oslo Juss i barnehagesektoren På dette kurset vil vi løfte fram helt sentrale utfordringer og dilemmaer knyttet til juss i barnehagen. Vi kommer til å gjennomgå de mest sentrale rettsreglene som angår forholdet mellom foreldre og barnehage og barnehage og barnehagemyndighet. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Bindendende påmeldingsfrist: 7. november

På dette kurset vil vi løfte fram helt sentrale utfordringer og dilemmaer knyttet til juss i barnehagen.

Vi  vil  ta opp hvordan du kan få bedre kjennskap til jussen, slik at det blir enklere for deg å løse de problemene som oppstår. Vi vil se nærmere på hvordan jussen kan fungere som verktøy og ikke en hindring, i barnehagesektoren Vi kommer til å gjennomgå de mest sentrale rettsreglene som angår forholdet mellom foreldre og barnehage og barnehage og barnehagemyndighet.

Følgende punkter vil stå sentralt i kurset: 

  • Hva er de relevante lovene? 
  • Hvordan skal lovene tolkes?
  • Taushetsplikt og samarbeid.
  • Tilsyn og godkjenning.
  • Opptak. Arbeidsform

Forelesning og jobbing med case i grupper

Foredragsholder:
Anne Oline Haugen er dosent i juridiske fag ved Høgskolen i Innlandet. Hun har jobbet med problemstillinger knyttet til barnehagesektoren de siste 15 årene, både som foreleser og forsker. AOH har vært ansvarlig for en rekke utdanningstilbud innenfor området  juss og barnehager, og har også kjørt en rekke eksterne kurs og foredrag.

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Kart og adresse

Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Juss i barnehagesektoren - utfordringer og dilemmaer

05. desember 2017
kl. 10.00 - 16.00
Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

750,- (Medlem)
1 800,- (Ikke-medlem)
500,- (Student/pensjonist)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076