Elevaktiviserende metoder for muntlige ferdigheter i fremmedspråk

Kurs for fremmedspråklærere (nivå I)

nov

08

2017

1000

Oslo

Velkommen til en praktisk – pedagogisk kursdag med metoder og aktiviteter som har som mål å øke elevenes muntlige språkferdigheter og senke terskelen for å snakke målspråket.

08.11.2017 10:00:00 08.11.2017 10:00:00 Europe/Oslo Elevaktiviserende metoder for muntlige ferdigheter i fremmedspråk Velkommen til en praktisk – pedagogisk kursdag med metoder og aktiviteter som har som mål å øke elevenes muntlige språkferdigheter og senke terskelen for å snakke målspråket. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Det legges opp til en praktisk – pedagogisk kursdag med metoder og aktiviteter som har som mål å øke elevenes muntlige språkferdigheter og senke terskelen for å snakke målspråket.  I løpet av kurset demonstreres elevaktiviserende metoder for delferdighetene lytting, muntlig produksjon og interaksjon. Aktivitetene legger opp til at elevene skal løse oppdrag sammen, jf. det sosiokulturelle læringssynet. Det positive utbyttet av dette læringssynet er godt belagt, men ut over det skaffer det også økt taletid til den enkelte elev. Nøkkelen er god og tydelig organisering av aktiviteter hvor målet er at alle elevene er aktive. Kurset vil veksle mellom presentasjoner og utprøving av de enkelte øvelsene. Deltakerne får konkrete tips og ideer som kan tas med til egen undervisning.

Fra programmet:

  • Lyttefasene (før, under og etter): Hvordan forberede elevenes lytteoppdrag? Hvordan sikre at elevene lytter aktivt? Hvordan bearbeide lyttemateriell?
  • Presentasjon og utprøving av elevaktiviserende metoder: Samarbeidslæring, dramainspirert metodikk, vekt på taktil tilnærming, med mer.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Kursholdere

Natali Seguí Schimpke

er lektor i spansk og tysk og arbeider som rådgiver for spansk ved Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen. Hun er også fremmedspråklærer (tysk og spansk) i videregående skole.

Solena Pradayrol

er lektor og arbeider som rådgiver for fransk ved Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen. Hun er også ansatt i ungdomsskolen og har undervisningserfaring i bl a fransk og engelsk.

Arrangører

Kart og adresse

Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Elevaktiviserende metoder for muntlige ferdigheter i fremmedspråk

08. november 2017
kl. 10.00 - 15.30
Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

750,- (medlem/ikke-medlem)
500,- (student/pensjonist)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Faglig ansvarlig

Ann Britt K. Berlin
E-post: ann.britt.berlin@udf.no
Telefon: 958 07 038