Lærerkurs i astronomi

- En reise fra klasserommet til stjernene

des

05

2017

0900

Lærernes hus, Osterhausgate 4A, Oslo

Utdanningsforbundet i samarbeid med NAROM og Nordic ESERO arrangerer kurs innen astronomi og hvordan dette kan brukes i klasserommet. Kurset er gratis for lærere. Det er kun 24 plasser. Fortløpende opptak.

05.12.2017 09:00:00 05.12.2017 09:00:00 Europe/Oslo Lærerkurs i astronomi Utdanningsforbundet i samarbeid med NAROM og Nordic ESERO arrangerer kurs innen astronomi og hvordan dette kan brukes i klasserommet. Kurset er gratis for lærere. Det er kun 24 plasser. Fortløpende opptak.

Utdanningsforbundet i samarbeid med NAROM og Nordic ESERO arrangerer kurs innen astronomi og hvordan dette kan brukes i klasserommet.

Faglig innhold (bl.a):

  • Forelesninger om astronomi - metodikk for anvendelse i skolen
  • Praktisk øvelse i bruk av fjernteleskoper
  • Bruk av gratis digitale verktøy, Stellarium

Målet med kurset er å gi realfagslærere et bedre grunnlag for å aktualisere undervisningen ved bruk av astronomi, og romrelaterte verktøy i skolen

Det gjennomføres også kurs innen jordobservasjon mandag 4. desember 2017.

Bindende søknadfrist: 23. november. Max 24 plasser, fortløpende opptak.

Kursavgift: Kurset er gratis for lærere og arrangeres som en del av Nordic ESERO prosjektet. Ved avmelding av kurs senere en 27. november 2017 vil man bli fakturert 400,-

Kontaktperson: Jøran Grande, 915 69 896, post@esero.no

Tentativt program:
0900–0930  Velkommen - Presentasjon av NAROM og Nordic ESERO
0930–1015  Introduksjon til astronomi: Reaching the stars in the sky
1025–1050  Fjernteleskoper i skolen, hvorfor og hvordan
1050–1215  Praktisk øvelse – exploring the sky, bruk av Stellarium
1215–1300  Praktisk øvelse. Observasjoner med bruk av fjernteleskop i Australia, ITelescope nettverk.
1300–1400  Lunsj
1400–1445  Praktisk øvelse – Astronomy vs astrofysikk, bruk av Stellarium
1500–1600  Praktisk øvelse – Utvidelsen av universet
1600–1630  Oppsummering og evaluering

Forelesere:
Seniorrådgiver Bent Myhre
Astrofysiker José Miguel González Pérez
Fysiker Fredrik Bjarte Pettersen 

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Bent Myhre
E-post: post@esero.no
Telefon: 908 54 537