Alle skal med - i arbeidet med utvikling av den lærende barnehage

nov

14

2017

1000

Oslo

På dette kurset settes søkelyset på hvorfor kollektiv læring er vesentlig når vi skal utvikle en lærende barnehage. En lærende barnehage er en barnehage i stadig forandring, i tråd med de krav og forventninger som stilles til institusjonen. Ny rammeplan stiller tydelige krav og implementeringen krever igangsetting av prosesser der alle er med.

14.11.2017 10:00:00 14.11.2017 10:00:00 Europe/Oslo Alle skal med - i arbeidet med utvikling av den lærende barnehage På dette kurset settes søkelyset på hvorfor kollektiv læring er vesentlig når vi skal utvikle en lærende barnehage. En lærende barnehage er en barnehage i stadig forandring, i tråd med de krav og forventninger som stilles til institusjonen. Ny rammeplan stiller tydelige krav og implementeringen krever igangsetting av prosesser der alle er med. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Ledige plasser på kurset. Send en e-post til kurs@udf.no for påmelding.

Målgruppe:
Barnehagelærere, styrere og ansatte i barnehagesektoren  

På dette kurset settes søkelyset på hvorfor kollektiv læring er vesentlig når vi skal utvikle en lærende barnehage. En lærende barnehage er en barnehage i stadig forandring, i tråd med de krav og forventninger som stilles til institusjonen. Ny rammeplan stiller tydelige krav og implementeringen krever igangsetting av prosesser der alle er med.

I presentasjonen vil det legges vekt på hvordan samhandlingsledelse kan være en strategi for å lykkes med implementeringsarbeidet. Samhandlingsledelse bygger på kollektiv aktivitet, forpliktelse og medvirkning. Aktiviteter der ledere og medarbeidere sammen analyserer og drøfter innhold og arbeidsmåter i barnehagen. Forpliktelse og medvirkning belyses gjennom begrepene lojalitet og legitimitet.

Veiledning trekkes fram som et redskap for å øke lederes faglige legitimitet og medarbeideres lojalitet.  Lederes faglige legitimitet og medarbeideres lojalitet beskrives som forutsetninger for å lykkes med å utvikle en lærende barnehage.

Kurset vil bestå av forelesning, grupper og plenumsdiskusjoner som tar utgangspunkt i deltakernes erfaringer med å implementere ny rammeplan for barnehager.

 Fra programmet:

  • Den lærende barnehage
  • Samhandlingsledelse
  • Legitimitet og lojalitet
  • Engasjement
  • Veiledning som redskap for utvikling av den lærende barnehage

 

Kursleder:
Elin Ødegård er førskolelærer og førsteamanuensis i pedagogikk med særlig interesse for organisasjonsutvikling, kompetansebygging og ledelse i barnehager. Ødegård har lang erfaring fra barnehagesektoren, høgskolesektoren og arbeider nå som avdelingsleder ved Læringsmiljøsenteret, avdeling Porsgrunn. Universitet i Stavanger.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

 

Kart og adresse

Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Alle skal med - i utviklingen av den lærende barnehage

14. november 2017
kl. 10.00 - 16.00
Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

750,- (Medlem)
1 800,- (Ikke-medlem)
500,- (Student/pensjonist)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 24142080

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076