Å utvikle vurderingskompetanse i skolen

okt

20

10:00

Oslo

Hva vil det si å være en lærer med høy vurderingskompetanse? Hva er de typiske utfordringene i vurderingsarbeidet? Kurset vil gi rike perspektiver og praktiske eksempler på hvordan lærere og ledere kan arbeide for å utvikle gode vurderings-kulturer i og på tvers av fag.

20.10.2017 10:00:00 20.10.2017 16:00:00 Europe/Oslo Å utvikle vurderingskompetanse i skolen Hva vil det si å være en lærer med høy vurderingskompetanse? Hva er de typiske utfordringene i vurderingsarbeidet? Kurset vil gi rike perspektiver og praktiske eksempler på hvordan lærere og ledere kan arbeide for å utvikle gode vurderings-kulturer i og på tvers av fag. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

DET ER FORTSATT LEDIGE PLASSER! MELD DEG PÅ!

 

Sted: Lærernes hus, Oslo

Målgruppe:
Kurset passer for lærere og skoleledere i hele opplæringsløpet fra barneskole til videregående opplæring.

Forståelsen av vurdering kan sprike, det er vanskelig å endre praksis i skolen, og også elever og foreldre/foresatte kan motsette seg forandringer. Både lærere og skoleledere kan dessuten oppleve at det er krevende å skape god sammenheng mellom underveis- og sluttvurdering.

Kurset vil gi rike perspektiver og praktiske eksempler på hvordan lærere og ledere kan arbeide for å utvikle gode vurderingskulturer i og på tvers av fag. Kurset vil være en kombinasjon av forelesning, diskusjoner og praktiske øvelser, og vil åpne for erfaringsdeling mellom deltakerne. Det bygger på norsk og internasjonal forskning på vurdering og skoleutvikling. 
 

Fra programmet:
• Hva vil det si å være en lærer med høy vurderingskompetanse?
• Hva er de typiske utfordringene?
• Hvordan kan lærere og ledere bruke skolebasert kompetanseutvikling for å utvikle sin vurderingspraksis?

Om foredragsholderne:
Henning Fjørtoft og Lise Vikan Sandvik har arbeidet med slike spørsmål i flere år, både som oppdragsforskere og i samspill med praksisfeltet og skolepolitiske myndigheter. For tiden arbeider de med et skoleutviklingsprosjekt i samarbeid med en rekke videregående skoler, der målet er å integrere vurdering, grunnleggende ferdigheter og faglig læring.

Lise Vikan Sandvik er førsteamanuensis i fremmedspråkdidaktikk, og Henning Fjørtoft er postdoktor i skoleutvikling. Begge arbeider ved Institutt for lærerutdanning, NTNU Trondheim. Sammen redigerte de boken Vurderingskompetanse i skolen, som kom ut på Universitetsforlaget i 2016.

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Kart og adresse

Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Å utvikle vurderingskompetanse i skolen

20. oktober 2017
kl. 10.00 - 16.00
Lærernes Hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

750,- (Medlem)
1 800,- (Ikke-medlem)
500,- (Student/pensjonist)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 24142080

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076