Nobelinstituttets lærerkurs 2019

Fredens betingelser

mar

11

12

2019

0830

Nobelinstituttet, Henrik Ibsens gate 51 Oslo

Det Norske Nobelinstituttet har gjennom en årrekke kunnet tilby lærere et spennende fordypningskurs i aktuelle internasjonale spørsmål. Temaet på årets lærerkurs er Fredens betingelser. Foredragsholderne er fremtredende eksperter på sine respektive fagområder. SØKNADSFRISTEN ER UTLØPT.

Frist: 14.02.2019

11.03.2019 08:30:00 12.03.2019 08:30:00 Europe/Oslo Nobelinstituttets lærerkurs 2019 Det Norske Nobelinstituttet har gjennom en årrekke kunnet tilby lærere et spennende fordypningskurs i aktuelle internasjonale spørsmål. Temaet på årets lærerkurs er Fredens betingelser. Foredragsholderne er fremtredende eksperter på sine respektive fagområder. SØKNADSFRISTEN ER UTLØPT.

SØKNADSFRISTEN ER UTLØPT.
Spørsmål kan rettes til marianne.aagedal@udf.noDet Norske Nobelinstituttet har gjennom en årrekke kunnet tilby lærere et spennende fordypningskurs i aktuelle internasjonale spørsmål. Foredragsholderne er fremtredende eksperter på sine respektive fagområder.

Det er satt av tid til diskusjon etter hvert foredrag, og vi ønsker aktive og engasjerte deltakere!

Kurset er beregnet på ca. 20 deltakere. Den primære målgruppen er lærere i grunnskolen (8.-10. trinn) og i videregående skole som underviser i samfunnsfagene, men lærere med interesse for kursets innhold oppfordres også til å søke.

Utdanningsforbundet tar ut 16 deltakere. Kurset er ikke åpent for deltakere som har deltatt på disse kursene i løpet av de siste fem årene.

Deltakerne bestiller og dekker reise og overnatting selv. Deltakere vil, som tidligere år, få lunsj begge dager under kurset, samt middag 11. mars. Øvrige kostnader til kost og losji må deltakerne dekke selv.

Vi forutsetter at de som deltar rapporterer til sine kolleger etter kurset.
De som søker må være sikre på at de vil få permisjon.

 

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980