Nobelinstituttets lærerkurs 2018

USA under Trump. Innenriks- og utenrikspolitikk

mar

12

14

2018

0830

Nobelinstituttet, Henrik Ibsens gate 51 Oslo

Det Norske Nobelinstituttet har gjennom en årrekke kunnet tilby lærere et spennende fordypningskurs i aktuelle internasjonale spørsmål. Temaet på årets lærerkurs er USA under Trump. Innenriks- og utenrikspolitikk. Foredragsholderne er fremtredende eksperter på sine respektive fagområder. Send søknad om å få plass på kurset innen 10. februar.

Frist: 10.02.2018

12.03.2018 08:30:00 14.03.2018 08:30:00 Europe/Oslo Nobelinstituttets lærerkurs 2018 Det Norske Nobelinstituttet har gjennom en årrekke kunnet tilby lærere et spennende fordypningskurs i aktuelle internasjonale spørsmål. Temaet på årets lærerkurs er USA under Trump. Innenriks- og utenrikspolitikk. Foredragsholderne er fremtredende eksperter på sine respektive fagområder. Send søknad om å få plass på kurset innen 10. februar.

Det Norske Nobelinstituttet har gjennom en årrekke kunnet tilby lærere et spennende fordypningskurs i aktuelle internasjonale spørsmål. Foredragsholderne er fremtredende eksperter på sine respektive fagområder.

Det er satt av tid til diskusjon etter hvert foredrag, og vi ønsker aktive og engasjerte deltakere!

Kurset er beregnet på ca. 20 deltakere. Den primære målgruppen er lærere i grunnskolen (8.-10. trinn) og i videregående skole som underviser i samfunnsfagene, men lærere med interesse for kursets innhold oppfordres også til å søke.

Utdanningsforbundet tar ut 16 deltakere. Kurset er ikke åpent for deltakere som har deltatt på disse kursene i løpet av de siste fem årene. Klikk på lenken "Send søknad".

Deltakerne bestiller og dekker reise og overnatting selv. Deltakere vil, som tidligere år, få lunsj hver dag under kurset, samt middag 13. mars. Øvrige kostnader til kost og losji må deltakerne dekke selv.

Vi forutsetter at de som deltar rapporterer til sine kolleger etter kurset.
De som søker må være sikre på at de vil få permisjon. Søknadsfrist 10. februar 2018.

Spørsmål kan rettes til marianne.aagedal@udf.no  

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Asle Toje
E-post: at@nobel.no