NLS sommerkurs 25. - 29. juni 2018

jun

25

29

2018

Torshavn, Færøyene

Utdanningsforbundets medlemmer kan søke om plass på nordisk sommerkurs for lærere på Færøyene. Søknadsfristen var 2. april. Ingen ledige plasser.

Lærerprofesjonen i et internasjonalt og foranderlig perspektiv er tema for årets NLS sommerkurs. Kurset fokuserer på morgendagens utfordringer for lærere og for hele utdanningssystemet nasjonalt såvel som internasjonalt.

Formålet med temaene er å gi deltakerne aktuell kunnskap om lærerprofesjonens framtidige utfordringer. Målet er også å gi deltakerne verktøy for egen utvikling som profesjonell yrkesutøver.

Arbeidsformer på kurset er preget av dialoger og erfaringsutveksling og innrammes av kompetente forelesere.

Kurset er åpent for alle medlemmer i Utdanningsforbundet fra barnehage, skole til høgskole, universitet og voksenopplæring. Det er ønskelig med en viss fagforeningsbakgrunn eller kunnskap om fagforeningsvirksomhet. Erfaring som tillitsvalgt er en fordel.

Praktiske opplysninger
Kurset er gratis og arrangeres 25. – 29. juni 2018 Hotel Føroyar, Torshavn, Færøyene.

Utdanningsforbundet disponerer 30 plasser. Utdanningsforbundet dekker deltakeravgiften, inkludert hotell, måltider og aktiviteter. Deltakerne innkvarteres i dobbeltrom.

Deltakerne må selv bestille og betale reisen.

Deltakere som plukkes ut, vil få nærmere informasjon om kurset og reisen medio april.

Er du interessert, kan du søke ved å bruke skjemaet under. Søknadsfrist er 2. april 2018.

Har du spørsmål kan du kontakte Berit Eliassen på mobil 900 64 810 og e-post bereli@udf.no  eller Brit Adam på telefon 24142079 og e-post briada@udf.no

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Faglig ansvarlig

Berit Eliassen
E-post: berit.eliassen@udf.no
Telefon: 900 64 810