NLS sommerkurs 2020

Foto: VisitFyn

jun

22

26

2020

Nyborg, Danmark

Utdanningsforbundets medlemmer kan søke om plass på nordisk sommerkurs for lærere i Danmark. Søknadsfrist 3. mars 2020.

Påmelding

Et godt arbeidsmiljø er veien til bedre læring er tema for årets NLS sommerkurs. Den røde tråden på sommerkurset er arbeidsmiljø, trivsel og inkludering. Fokuset er at alle på skolen har rett til å føle seg bra i et godt arbeidsmiljø som gir motivasjon til å lære.

Arbeidsformer på kurset er preget av dialoger og erfaringsutveksling og innrammes av kompetente forelesere.

Kurset er åpent for alle medlemmer i Utdanningsforbundet fra barnehage, skole til høgskole, universitet og voksenopplæring. Det er ønskelig med en viss fagforeningsbakgrunn eller kunnskap om fagforeningsvirksomhet. Erfaring som tillitsvalgt er en fordel.

Praktiske opplysninger
Kurset er gratis og arrangeres 22. – 26. juni 2020 på Storebælt SinaturHotel & Konference, Nyborg, Danmark.

Utdanningsforbundet disponerer 30 plasser. Utdanningsforbundet dekker deltakeravgiften, inkludert hotell, måltider og aktiviteter. Deltakerne innkvarteres i dobbeltrom.

Deltakerne må selv bestille og betale reisen.

Deltakere som plukkes ut, vil få nærmere informasjon om kurset og reisen medio april.

Er du interessert, kan du søke ved å bruke skjemaet under. Søknadsfrist er 3. mars 2020.

Har du spørsmål kan du kontakte Paal Chr. Carlsen på mobil 45025412 og e-post paacar@udf.no  eller Brit Adam på mobil 95966175 og e-post briada@udf.no

Søknad NLS sommerkurs

Har du deltatt på tidligere NLS-sommerkurs?

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Faglig ansvarlig

Paal Chr. Carlsen
E-post: paacar@udf.no
Telefon: 45025412