Mellom tillit og kontroll

En lærer påvirker evigheten

mai

24

25

2018

09:00

Nansenskolen, Lillehammer

Nansenskolen og Utdanningsforbundet arrangerer for fjerde år på rad en stor skolekonferanse. Søkelyset rettes denne gangen mot skolen som dannelsesinstitusjon. Dyktige fagfolk opptatt av god skole vil presentere sine funn og analyser. Det blir samtaler, debatt og festlig samvær. Kurset inngår i kursrekken til Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning.

Påmelding
24.05.2018 09:00:00 25.05.2018 17:00:00 Europe/Oslo Mellom tillit og kontroll Nansenskolen og Utdanningsforbundet arrangerer for fjerde år på rad en stor skolekonferanse. Søkelyset rettes denne gangen mot skolen som dannelsesinstitusjon. Dyktige fagfolk opptatt av god skole vil presentere sine funn og analyser. Det blir samtaler, debatt og festlig samvær. Kurset inngår i kursrekken til Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning.

Skolen er en dannelsesinstitusjon. Skolen er forpliktet til å ivareta hele mennesket, ikke bare deler av mennesket. Men hva innebærer det? Hva betyr dette for synet på undervisning, på læreren, på skolens oppgaver?

Bidragsytere:

 • Per Arneberg, seniorkonsulent i Utdanningsforbundet
 • Inga Bostad, direktør, Norsk Senter for Menneskerettigheter, Universitetet i Oslo
 • Trond Diseth, professor, dr. med., barne- og ungdomsklinikken på Rikshospitalet
 • Inge Eidsvåg, forfatter og foredragsholder, tidligere lærer og rektor ved Nansenskolen
 • Eivind Falk, direktør for Norsk håndverksinstitutt, Senter for immateriell kulturarv
 • Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet
 • Janne Aasebø Johnsen, sosialpedagogisk rådgiver på Nansenskolen og forfatter
 • Bodil Alver Moen, rektor ved Søre Ål skole i Lillehammer fra 1990-2013, styreleder ved Nansenskolen
 • Lejf Moos, Lektor emeritus ved DPU, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet, København
 • Marit Ulvik, professor, Institutt for pedagogikk og det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen
 • Unn Irene Aasdalen, rektor ved Nansenskolen

Kurset inngår i kursrekken til Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning.

Arrangører