Kurs for tysklærere i Tyskland

Trenger du å friske opp dine tyskkunnskaper?

apr

12

nov

25

2018

Lübeck, Tyskland

I samarbeid med Utdanningsforbundet arrangerer Deutsche Auslandsgesellschaft (DA) seminar, etterutdanningskurs og hospiteringsopphold for tysklærere i Tyskland.

Påmelding

Etterutdanningskurs/seminar i Lübeck:

  • Deutschland und die Deutschen heute, juni 2018
  • Aktuelle Landeskunde intensiv, september og november 2018
  • Landeskunde direkt, april, juli og oktober/november 2018
  • Seminar: Literatur, Medien, Jugendkultur, april 2018 Tema: Graphic Novels
    DA dekker overnatting m/frokost, et varmt måltid pr. dag, underv. materiell m.m. Deltakeravgift fra 150-300 Euro.

Hospiteringsopphold:

  • Schulalltag in Süddeutschland, 15. - 23. september 2018
    DA dekker overnatting m/fullpensjon hos tysk lærerfamilie m.m. Deltakeravgift 150 Euro.

Søknadsskjema og mer informasjon om kursene finner du på høyre side.

Søknader mottatt innen 16. februar 2018 blir prioritert. Søknader mottatt etter fristen vil også bli behandlet.

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175